Pasientkurs

Epilepsiskolen

Epilepsiskole er for foreldre som har barn med epilepsi.

Tid og sted

Når

Datoer for 2024/2025 vil bli publisert fortløpende.

Hvor

Kirkeveien 166
Bygg 95, Ullevål sykehus
0450, Oslo

Målet med Epilepsiskolen er at foreldre vil møte fagfolk som vil dele viktig kunnskap, tips og råd som kan hjelpe familiene til å mestre hverdagen på en best mulig måte. I tillegg til fagfolk, kommer brukerrepresentanter som også deler erfaringer. 

Kurset er gratis, inklusivt lunsj. Gi beskjed om allergier og mathensyn.

Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV (kompensasjon for fravær fra jobb).

Familier som følges opp på andre sykehus enn Oslo Universitetssykehus må ha henvisning fra lege eller helsesykepleier for å delta på kurs. 

Henvisningen sendes til:

  • Elektronisk: OUS Henvisningsmottak, LMS - barn ved Barnehabiliteringen Ullevål 
  • Per post: OUS Henvisningsmottak, Seksjon for nevrohab-barn v LMS - barn, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 

 

Skann QR-kode for påmelding

Send e-post til: lmsbarn@ous-hf.no (NB! merk med Søskengruppe).

QR-kode