Pasientkurs

Sorgstøttetilbud

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og unge som har mistet en av sine nærmeste. Tilbudet er for barn og unge mellom 4-18 år.

Tid og sted

Når

Datoer for 2024/2025 vil bli publisert fortløpende.

Hvor

Kirkeveien 166
Bygg 95, Ullevål sykehus
0450, Oslo

Sorgstøttetilbudet er et tilbud om samtalegrupper der barn og unge gis mulighet til å bearbeide opplevelser de har hatt tilknyttet sykdomstid, dødsfallet, og tiden etterpå. I sorggruppene kan barn og unge oppleve samhørighet med andre etterlatte, og de kan oppleve en normalisering av tanker, følelser og reaksjoner de kjenner på i sorgen.

Det er oppstart av sorggrupper én gang i halvåret (vår/høst). Gruppene blir delt inn etter alder og møtes syv ganger i lokalene til Lærings- og mestringssenteret på Ullevål sykehus (Bygg 95 A).

Det gis tilbud til foreldre/foresatte om å delta i en foreldregruppe. Det arrangeres nettverkstreff for besteforeldre, øvrig familie, naboer og venner, i tillegg til et halvdagskurs for ansatte i skole/barnehage.

Familier som følges opp på andre sykehus enn Oslo Universitetssykehus må ha henvisning fra lege eller helsesykepleier for å delta på kurs. 

Kontaktperson: Ved påmelding eller ønske om mer informasjon, kontakt oss på epost sorgstotte@ous-hf.no eller Ellen K. Jansen ellkar@ous-hf.no Vi besvarer e-post fortløpende.

Henvisningen sendes til:

  • Elektronisk: OUS Henvisningsmottak, LMS - barn ved Barnehabiliteringen Ullevål 
  • Per post: OUS Henvisningsmottak, Seksjon for nevrohab-barn v LMS - barn, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 

 

Skann QR-kode for påmelding

Send e-post til: lmsbarn@ous-hf.no (NB! merk med Starthjelp).

QR-kode