Pasientkurs

Søskengruppe 11-13 år

Dette er et tilbud til søsken som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevne (kognitiv eller fysisk).

30.
oktober
2024
3 dager
  1. 30. okt. 2024, 17:00 - 19:00
  2. 06. nov. 2024, 17:00 - 19:00
  3. 20. nov. 2024, 17:00 - 19:00

Tid og sted

Når

  1. 30. okt. 2024, 17:00 - 19:00
  2. 06. nov. 2024, 17:00 - 19:00
  3. 20. nov. 2024, 17:00 - 19:00

Hvor

Kirkeveien 166
Bygg 95, Ullevål sykehus
0450, Oslo

Påmelding

Frist for påmelding: 21. okt. 2024, 23:00

I Søskengruppe får søsken møte andre i samme situasjon, de får være i fokus og får faglig påfyll gjennom fastsatte temaer.

Gruppene møtes tre ganger på ettermiddagen i tre timer hver gang. Det blir ulike temaer hver gang. Vi har forskjellige, aldersinndelte grupper som rullerer. 

 

Familier som følges opp på andre sykehus enn Oslo Universitetssykehus må ha henvisning fra lege eller helsesykepleier for å delta på kurs. 

Henvisningen sendes til:

  • Elektronisk: OUS Henvisningsmottak, LMS - barn ved Barnehabiliteringen Ullevål 
  • Per post: OUS Henvisningsmottak, Seksjon for nevrohab-barn v LMS - barn, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 

 

Skann QR-kode for påmelding

Send e-post til: lmsbarn@ous-hf.no (NB! merk med Søskengruppe).

QR-kode