Pasientkurs

Starthjelpkurs

Starthjelp er et kurs til dere som har barn mellom 0 og 6 år med funksjonsnedsettelser.

23.
oktober
2024
4 dager
  1. 23. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 24. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  3. 12. nov. 2024, 09:00 - 15:00
  4. 13. nov. 2024, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 23. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 24. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  3. 12. nov. 2024, 09:00 - 15:00
  4. 13. nov. 2024, 09:00 - 15:00

Hvor

Søsterhjemmet Bygg 2, Ullevål Sykehus
2 etg., Inngang 2A
0450

Påmelding

Frist for påmelding: 07. okt. 2024, 23:00
Påmelding

 

Starthjelp er et kurs til dere som har barn mellom 0 og 6 år med funksjonsnedsettelser. Både kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser, på tvers av diagnoser.

Målet er at dere skal få lære mer om den nye hverdagen. Dette gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Kurset går over 4 dager og det er gratis, inklusivt lunsj. Gi beskjed om allergier og mathensyn.

Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV (kompensasjon for fravær fra jobb).

Tilbudet er på Norsk.

Tema for dagene:

23.10.24 - Systemene rundt oss
24.10.24 - Familie og nettverk
12.11.24 - Samspill med barnet
13.11.24 - Håp og mestring

 

Familier som følges opp på andre sykehus enn Oslo Universitetssykehus må ha henvisning fra lege eller helsesykepleier for å delta på kurs. 

Henvisningen sendes til:

  • Elektronisk: OUS Henvisningsmottak, LMS - barn ved Barnehabiliteringen Ullevål 
  • Per post: OUS Henvisningsmottak, Seksjon for nevrohab-barn v LMS - barn, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 

 

Skann QR-kode for påmelding

Send e-post til: lmsbarn@ous-hf.no (NB! merk med Starthjelp).

QR-kode