Ring oss på Sjeldentelefonen 800 41 710

Sjeldentelefonen vår er en gratis rådgivningstjeneste for fagfolk, pasienter og pårørende. Her møter du ansatte med god oversikt over feltet.

Les mer om Sjeldentelefonen
Illustrasjon, Sjeldentelefonen, NKSD
  • 22. januar 2024
    Tilskuddsordningen 2024

    Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) har tildelt den årlige potten for prosjektmidler til forskning og innovasjon for 2024.

  • 13. november 2023
    NKSD: Oppfordrer Regjeringen til å inkludere sjeldne diagnoser i KI-strategi

    Nylig leverte Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) et innspill til Regjeringens Nasjonale satsning på KI, med et tydelig mål om å forsterke helsetjenester for sjeldne diagnoser. Med bidraget ønsker tjenesten å understreke et engasjement for å integrere KI som verktøy, noe som kan få mye å si for fremtidig diagnostikk, behandling og oppfølging av sjeldne tilstander.

Læringsplattformen Sjelden.no

Sjelden.no er produsert av NKSD, og retter seg mot fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. Her finner du både informasjon om enkeltdiagnoser og problemstillinger som kan være relevante for mange ulike diagnoser.
Til Sjelden.no
Sjeldnediagnoser

Våre oppgaver

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser bygger og sprer kunnskap og kompetanse om sjeldne diagnoser til fagpersoner, pasienter, brukere og deres pårørende. Vi forbedrer kontinuerlig våre egne metoder gjennom evaluering og utvikling av nye verktøy. Les mer om strategien og arbeidsmetodene våre her:

Strategi for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
En gruppe blomster
Sist oppdatert 12.02.2024