Slik søker du støtte

Konferansemidler sjeldne diagnoser

Slik søker du om midler til konferanser og møter om sjeldne diagnoser som ikke har noe tilbud i dag.

Søk støtte til konferanser på sjeldenfeltet!

​Søknadsfrist og retningslinjer

Midler til fagseminar, konferanser og lignende

Her finner du retningslinjer for tildeling av støtte til ​fagseminar, konferanser og lignende ved sjeldne diagnoser. Søknadsskjema og retningslinjer oppdateres årlig.

Spørsmål?

Kontakt oss på sjeldne-diagnoser@ous-hf.no eller på telefon 80 04 17 10. Vi som svarer deg arbeider på fellesenheten til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Sø​​​​​k elektronisk

Innvilge​​​de prosjekter


Rare Neuromuscular Disorders In Children – A New Era! A Symposium The 19th Of November 2021.  Søker: Kristin Ørstavik/OUS. Bevilget 116.000,-

Prosjektstøtte: 3 565 459 kroner. (Prosjektene er skilt ut på egen nettside fra 2020).
Konferansestøtte: (kommer).

Søknadsfristen for prosjektmidler til 2020 var 15. oktober 2019, og det kom 14 søknader. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2020.

Aktuelle temaer innen nevromuskulære sykdommer. Søker: Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander. Innvilget: 13 000 kroner.​

5th European Days of Albinism Søker: Norsk Forening for Albinisme. Innvilget: 100 000 kroner.​

Tenk nytt om din funksjonsnedsettelse/annerledeshet. Søker: Norsk Forening for Albinisme (NFFA). Innvilget: 70 000 kroner.

ALS seminar 3. oktober til 6. oktober 2019. Søker: ALS Norge. Innvilget: 80 000 kroner.

Prosjektstøtte: 5 007 991 kroner.
Konferansestøtte: (kommer).

Sjelden.no er ute av tilskuddsordningen og er i fast drift som "team digital læring" i tjenesten fra 1. januar 2019.

Søknadsfristen for prosjektmidler til 2019 var 15. oktober 2018, og det kom 33 søknader. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2019. 

Fagseminar om persontilpasset epilepsibehandling. Søker: Nordisk forum for persontilpasset epilepsibehandling. Innvilget: 15 000 kroner.

Prosjektstøtte: 4 973 566 kroner.

Konferansestøtte: 180 000 kroner.

Sjelden.no: 3 300 000 kroner.

Søknadsfristen for midler til 2018 var 15. oktober 2017, og det kom inn 25 søknader. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2018:

 • Utvidet fagdag i Oslo 13. november 2018 om humangenetikk. Bevilget 50 000 kroner til Norsk interessegruppe for genetiske veiledere (NGV). Søker: Marte Høvik Hammersland ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer – Haukeland universitetssjukehus.
 • Inntil 60 000 kroner er bevilget til ulike fagmøter og nettverksmøter knyttet til sjeldne nevromuskulære tilstander, også diagnoser uten tilbud i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Bevilget til NMK-samarbeidet og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander – Oslo universitetssykehus, ved Kristin Ørstavik.
 • Fagkonferanse for den randomiserte, kontrollerte delen av "Søskenprosjektet", 18.–19. juni 2018. Bevilget 70 000 kroner til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, ved Krister Fjermestad.

Prosjektstøtte: 4 949 064 kroner

Konferansestøtte: 49 014 kroner

Sjelden.no: 3 300 000 kroner

Søknadsfristen for midler til 2017 var 15. oktober 2016, og det kom inn 16 søknader. En relevant, innvilget søknad om konferanser/kurs/møter i 2017:

 • Internasjonal workshop for fysio- og ergoterapeuter i forbindelse med OiOslo2017. Bevilget: 49 014 kroner Søker: Ingunn Westerheim, OIOslo2017.

Det ble til sammen bevilget 4 368 765 kroner dette året. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2016:

 • Mini-syndromdiagnostikkmøte 2016. Søker: Helse Bergen HF ved Siren Berland. Bevilget: 37 000 kroner
 • "Nevromusk" og nettverkssamling for aktuelle fysioterapeuter. Søker: Unn ved Irene Lund, NMK. Bevilget: 200 000 kroner
 • The Third Scandinavian Skeletal Dysplasia Workshop 2016. Søker: OUS v/Cecilie F. Rustad. Bevilget: 105 000 kroner
 • Syndromdiagnostikkmøtet – Karen Helene Ørstavik’s Dysmorphology Meeting, 2016 Søker: Trine Prescott/OUS. Bevilget: 191 900 kroner

Det ble til sammen bevilget 3 267 500 kroner dette året. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2015:

 • Syndromdiagnostikkmøtet 2015. Søker: OUS ved Trine Prescott. Bevilget: 190 000 kroner
 • Mini-syndromdiagnostikkmøte. Søker: Helse Bergen HF ved Siren Berland. Bevilget: 30 000 kroner
 • Sjeldendagen 2015. Søker: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Bevilget: 200 000 kroner (tatt ut av ordningen året etter, tas heretter fra faste driftsmidler i fellesenhet).

Det ble til sammen bevilget 764 500 kroner dette året. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2014:

 • Syndromdiagnostikkmøtet 2014. Søker: OUS ved Trine Prescott. Bevilget: 198 500 kroner
 • Diagnostikkmøte for genetiske bindevevssykdommer. Søker: OUS ved Benedicte Paus. Bevilget: 66.000 kroner
Sist oppdatert 07.09.2023