Ring oss på Sjeldentelefonen 800 41 710

Sjeldentelefonen vår er en gratis rådgivningstjeneste for fagfolk, pasienter og pårørende. Her møter du ansatte med god oversikt over feltet. Vær oppmerksom på at Sjeldentelefonen har sommerferie ut juli måned.

Les mer om Sjeldentelefonen
Illustrasjon, Sjeldentelefonen, NKSD

  Læringsplattformen Sjelden.no

  Sjelden.no er produsert av NKSD, og retter seg mot fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. Her finner du både informasjon om enkeltdiagnoser og problemstillinger som kan være relevante for mange ulike diagnoser.
  Til Sjelden.no
  Sjeldnediagnoser

  Våre oppgaver

  Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser bygger og sprer kunnskap og kompetanse om sjeldne diagnoser til fagpersoner, pasienter, brukere og deres pårørende. Vi forbedrer kontinuerlig våre egne metoder gjennom evaluering og utvikling av nye verktøy. Les mer om strategien og arbeidsmetodene våre her:

  Strategi for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
  En gruppe blomster
  Sist oppdatert 25.03.2024