Ring oss på Sjeldentelefonen 800 41 710

Sjeldentelefonen vår er en gratis rådgivningstjeneste for fagfolk, pasienter og pårørende. Her møter du ansatte med god oversikt over feltet.
Les mer om Sjeldentelefonen
Illustrasjon, Sjeldentelefonen, NKSD
  • 13. november 2023
    NKSD: Oppfordrer Regjeringen til å inkludere sjeldne diagnoser i KI-strategi

    Nylig leverte Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) et innspill til Regjeringens Nasjonale satsning på KI, med et tydelig mål om å forsterke helsetjenester for sjeldne diagnoser. Med bidraget ønsker tjenesten å understreke et engasjement for å integrere KI som verktøy, noe som kan få mye å si for fremtidig diagnostikk, behandling og oppfølging av sjeldne tilstander.

  • 22. mai 2023
    Kunnskapsportal med oversikt over sjeldne diagnoser

    Kunnskapsportalen Sjelden.no tilbyr nå en ny og langt mer omfattende oversikt over sjeldne diagnoser enn hva som så langt har eksistert.

Læringsplattformen Sjelden.no

Sjelden.no er produsert av NKSD, og retter seg mot fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. Her finner du både informasjon om enkeltdiagnoser og problemstillinger som kan være relevante for mange ulike diagnoser.
Til Sjelden.no
Sjeldnediagnoser
Sist oppdatert 04.09.2023