Ni sentre og en fellesenhet

Sentrene i kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser

NKSD er organisert som en fellesenhet og ni underliggende sentre. Du kan lese mer om sentrenes aktiviteter og fagkompetanse på nettsidene deres.

NKSD 2022
Sist oppdatert 04.09.2023