Nærbilde av en person som skriver på et stykke papir

Retningslinje, statusrapporter, helseopplysningsskjema og maler

Nasjonal koordineringsenhet har, i samarbeid med påtalemyndigheten og andre sentrale aktører, utarbeidet en retningslinje, veileder og maler som skal anvendes ved iverksettelse og gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern.

Sist oppdatert 05.10.2023