Øvrige maler

Endring av ansvarsforhold (PDF)

 

Ved endring av faglig ansvarlig og/eller behandlende institusjon/adresse for den domfelte skal Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern underrettes, jf. punkt 2.13 i Retningslinje for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Informasjonen fra helseopplysningsskjemaet registreres enhetens register, jf. psykisk helsevernloven § 5-2b.

Sist oppdatert 05.10.2023