Retningslinje

for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern,

Retningslinje - Nasjonal koordineringsenhet for dom til behandling (PDF)

 

Retningslinjen har nasjonal virkeområde og er hjemlet i psykisk helsevernloven § 5-2a. Formålet med retningslinjen er å sikre nødvendig samhandling mellom helsevesen og justissektor ved iverksettelse og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Retningslinjen utfyller lovverket som regulerer etablering og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Det vises for øvrig til psykisk helsevernloven § 5-6 a og § 5-6 b om opplysninger til påtalemyndigheten, retten, nasjonal koordineringsenhet og den tiltalte eller domfelte.

Retningslinjen ble publisert første gang den 1. januar 2013. Retningslinjen ble sist revidert i mars 2023.

Sist oppdatert 03.04.2024