person som ser utover havet

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling arbeider for å gi et differensiert, lokalbasert behandlingstilbud ut fra den enkelte pasientens behov. Behandlingen er basert på anerkjent kunnskap og forskning. Avdelingen har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Avdelingen består av seks seksjoner plassert på Aker sykehus, Ullevål sykehus og Gaustad sykehus.

Avdelingen har et rusakuttmottak som er åpent hele døgnet for akuttbehandling. Avdelingen gir også tilbud om: avgiftning, poliklinikk og døgnbehandling inkludert Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Avdelingen har koordineringsansvar for alle pasienter fra eget opptaksområde i Oslo som henvises til døgnbehandling i offentlig og private tiltak.

En av avdelingens seksjoner er Nasjonal kompetansetjeneste TSB, som ble etablert i 2014.

Pasient- og pårørendeopplæring er et satsningsområde for avdelingen. Avdelingen er faglig rådgiver overfor Helse Sør-Øst RHF.

For mer informasjon om seksjonene i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, se oversikten nederst på siden.

Avdelingen ledes av Anne Beate Sætrang.

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Vurdering: Alle som blir henvist har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager. Det skal gjøres en vurdering av om det er nødvendig med helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og pasienten skal få informasjon om når eventuell utredning eller behandling forventes å starte opp.
Avdelingen har to vurderingsteam innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som vurderer rett til behandling ved avgiftning, utredning, poliklinikk og døgn. Teamene består av behandlere fra våre seksjoner og er tverrfaglig sammensatt av psykologspesialist, sosionom og psykiater (lege).

Skjema henvisning tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Råd og veiledning:
Er du usikker på hva din pasient trenger, hvilke tilbud som finnes, ventetider eller hvordan du skal henvise?
Ta kontakt med Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm, og få råd og veiledning i forhold til din pasient.


 

Ønsker du å hospitere ved avdelingen finner du informasjon og søknadsskjema her

Kontakt

Sentralbord Oslo universitetssykehus HF:

PAKKEFORLØP TSB: forløpskoordinator i Seksjon henvisningsmottaket, analyse og pasientstrøm tlf: 23 02 63 50 (man-fre 08.00-15.00) koordineringsansvaret er fordelt på flere personer og seksjoner, ta kontakt for mer informasjon.

Oslo universitetssykehus HF

Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingen består av seks seksjoner plassert på:

 • Aker sykehus
 • Ullevål sykehus
 • Gaustad sykehus
 • OUS Mortensrud
Aker sykehus hovedinngang

Foto: Oslo universitetssykehus; Katrine Lunke (fotograf)

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo

Hovedbygget på Gaustad

Foto: Oslo universitetssykehus, Katrine Lunke (fotograf)

Gaustad sykehus

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

Foto av Mortensrudbygget

OUS Mortensrud

Helga Vaneks vei 6

1281 Oslo

Aktuelt

 • Geir Hugo Bolle sitter ved et skrivebord
  23. november 2023
  Fem kjappe med Geir Hugo Bolle

  Avdelingslederen for Rusavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge ønsker å jobbe målrettet for å utdanne og beholde flere legespesialister i eget foretak, og legge til rette for at flere psykologer ønsker å spesialisere seg innen rus- og avhengighetsbehandling.

 • En kvinne med blondt hår
  23. november 2023
  Brukermedvirkning for mennesker med ruslidelser – en kvalitativ studie

  En fersk studie viser at brukererfaring i større grad må gyldiggjøres i tjenestelevering og at velferdsstatens målsetting om brukermedvirkning er tvetydige, hvor organisatoriske kapasitetsproblemer hemmer mulighetsrommet for brukermedvirkning.

 • Noen få kvinner på et kontor
  6. november 2023
  Bli vår nye kollega! Vi søker opplæringsansvarlig

  Har du erfaring med implementering og kompetanseutvikling? Vi søker nå en faglig dyktig og ambisiøs spesialrådgiver til å lede an i arbeidet med å bygge en struktur for varig kunnskapsdeling og systematisk kompetanseutvikling innenfor TSB.