person som ser utover havet

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling arbeider for å gi et differensiert, lokalbasert behandlingstilbud ut fra den enkelte pasientens behov. Behandlingen er basert på anerkjent kunnskap og forskning. Avdelingen har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Avdelingen består av seks seksjoner plassert på Aker sykehus, Ullevål sykehus og Gaustad sykehus.

Avdelingen har et rusakuttmottak som er åpent hele døgnet for akuttbehandling. Avdelingen gir også tilbud om: avgiftning, poliklinikk og døgnbehandling inkludert Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Avdelingen har koordineringsansvar for alle pasienter fra eget opptaksområde i Oslo som henvises til døgnbehandling i offentlig og private tiltak.

En av avdelingens seksjoner er Nasjonal kompetansetjeneste TSB, som ble etablert i 2014.

Pasient- og pårørendeopplæring er et satsningsområde for avdelingen. Avdelingen er faglig rådgiver overfor Helse Sør-Øst RHF.

For mer informasjon om seksjonene i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, se oversikten nederst på siden.

Konstituert leder for ARA er Espen Kristian Ajo Arnevik.

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Vurdering: Alle som blir henvist har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager. Det skal gjøres en vurdering av om det er nødvendig med helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og pasienten skal få informasjon om når eventuell utredning eller behandling forventes å starte opp.
Avdelingen har to vurderingsteam innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som vurderer rett til behandling ved avgiftning, utredning, poliklinikk og døgn. Teamene består av behandlere fra våre seksjoner og er tverrfaglig sammensatt av psykologspesialist, sosionom og psykiater (lege).

Skjema henvisning tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Råd og veiledning:
Er du usikker på hva din pasient trenger, hvilke tilbud som finnes, ventetider eller hvordan du skal henvise?
Ta kontakt med Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm, og få råd og veiledning i forhold til din pasient.


 

Ønsker du å hospitere ved avdelingen finner du informasjon og søknadsskjema her

Kontakt

Sentralbord Oslo universitetssykehus HF:

PAKKEFORLØP TSB: forløpskoordinator i Seksjon henvisningsmottaket, analyse og pasientstrøm tlf: 23 02 63 50 (man-fre 08.00-15.00) koordineringsansvaret er fordelt på flere personer og seksjoner, ta kontakt for mer informasjon.

Oslo universitetssykehus HF

Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingen består av seks seksjoner plassert på:

  • Aker sykehus
  • Ullevål sykehus
  • Gaustad sykehus
  • OUS Mortensrud
Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Hovedbygget på Gaustad

Gaustad sykehus

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

Foto av Mortensrudbygget

OUS Mortensrud

Helga Vaneks vei 6

1281 Oslo

Aktuelt