Døgnenhet for utredning og behandling

Vår døgnenhet tilbyr tverrfaglig spesialisert utredning og behandling til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk, primært i alderen 18 til 28 år. Vi gir et differensiert og individuelt tilrettelagt behandlingstilbud med fysisk, psykisk, sosialfaglig og miljøterapeutisk fokus. Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Døgnenheten drives etter anerkjente metoder for utredning og behandling av rusmiddelavhengighet, samtidige psykiske lidelser og andre sammensatte vansker. 

Hos oss møter du trygge og gode rammer med ansatte døgnet rundt. Her er vi blant annet sykepleiere, sosionomer, psykologer, leger, barnevernspedagoger og vernepleiere som sammen med deg arbeider med hvordan du skal håndtere din rusavhengighet. Vi har fokus på hvordan du skal mestre, og bedre ulike områder i livet ditt. Vi tilbyr en tilrettelagt og individuelt tilpasset utredning og behandling som er satt sammen av blant annet gruppebehandling, fysisk aktivitet, aktiviteter og individuelle samtaler.
Sammen lager vi en behandlingsplan med dine mål og ønsker. Alle pasienter tilbys en utredning for rusmiddelavhengighet og samtidige psykiske vansker. Vi kartlegger videre dine sosiale forhold, og lager en plan for oppfølgingen videre.

Om du er interessert i å høre mer om vårt tilbud kan du ringe vår inntakskonsulent på telefon: 91 24 81 68.


 

Enheten ledes av enhetsleder Maja Sandberg.

På enheten har vi 14 sengeplasser og du kan være her i opptil seks måneder avhengig av om du ønsker et stabiliseringsopphold (3 måneder) eller behandlingsopphold (6 måneder). Vi har fokus på ett tett samarbeid med din bydel/kommune, poliklinikk og andre samarbeidspartnere. 

For oss er det viktig å jobbe med livet etter behandling,og vi kan for eksempel hjelpe deg med å komme ut i yrkesliv, starte opp og/eller fullføre utdannelse, etablere gode nettverk og boforhold og sikre videre behandling på riktig nivå. Les mer om behandlingsinnholdet her: Pasientforløp ved døgnenheten


FØR

For at en døgninnleggelse skal gi best mulig resultat, er det viktig med godt forarbeid. Vår inntakskoordinator har en samtale med deg etter at vi har mottatt henvisningen din, for å høre litt om dine tanker og din motivasjon for behandling. Dette forarbeidet består også i å avklare flere forhold relatert til din situasjon slik at vi er best mulig kjent med den før vi møtes. Dersom du allerede har lokal oppfølging, er det viktig at det blir knyttet kontakt mellom oss og ditt lokale hjelpeapparat. For deg som bor i Oslo har seksjonen tilbud om et  team som kan følge deg opp i forkant av innleggelse, les mer om Uteteam Ung her


UNDER

Under innleggelsen bor du på Døgnenheten mens du er i behandling. Behandlingstilbudet vårt består av både en-til-en-samtaler og miljøterapi, og vi har et daglig gruppetilbud med ulikt fokus. Vi har tilbud om grundig utredning og behandling av rusproblematikk og vil også fokusere på tilleggsproblematikk som for eksempel angst og depresjon. 
Fysisk helse og aktivitet er en viktig del av behandlingen, og vi arbeider aktivt for at dette er noe du også kan fortsette med etter endt opphold. Vi har treningsrom, ballbinge, basketballbane og volleyballbane, ski- og turløyper rett utenfor døren, samt at vi samarbeider tett med klatre- og kajakktilbud i Oslo. 


Ung døgn hjemmesider.jpg


Du vil få et behandlingsteam bestående av sykepleier, sosionom, psykolog og lege og sammen vil vi tilrettelegge behandlingen ut fra dine behov. For å få utbytte av behandlingen er det viktig at du engasjerer deg i eget behandlingsforløp og at du deltar på det enheten har å tilby av aktiviteter. 

Gjennom hele innleggelsen vil vi ha samarbeidsmøter med det lokale hjelpeapparatet ditt, slik at du holder kontakten med disse og de kan hjelpe deg best mulig når behandlingen er ferdig. 

ETTER

Etter et opphold i døgninstitusjon overtar det lokale hjelpeapparatet. Før avslutning, og i overgangsfasen etter døgnbehandling vil vi ha møter med disse og andre støttepersoner i nettverket ditt. Etter utskrivelse tilbyr vi telefonisk oppfølging fra en av de du har fått god kontakt med under innleggelse, og for mange er det også aktuelt med oppfølging av seksjonens Uteteam Ung (Uteteam Ung)
Ved utskrivelse mottar du og din henviser en epikrise som er en oppsummering av oppholdet og en anbefaling av videre tiltak.

ØVRIG BEHANDLINGSTILBUD I VÅR SEKSJON
Flere av våre pasienter får også et tilbud ved vår polikliniske enhet. Her tilbyr vi hesteassistert behandling ved seksjonens egen stall, og oppfølging ved behov fra et eget ambulerende Uteteam av behandlere.
For mer informasjon om våre enheter, se oversikten underliggende enheterHenvisere og andre samarbeidspartnere skal følge opp pasienten frem til pasienten kommer til Døgnenheten, grad av kontakt avhenger av pasientens behov og vurderes i samråd med inntakskoordinator ved Døgnenheten. 
En henvisning skal blant annet inneholde en fullstendig selvmordsrisikovurdering og voldsrisikovurdering, i tillegg til utfyllende opplysninger om dette ved behov. I tillegg skal det opplyses om psykisk helse og andre utfordringer som vil ha innvirkning på pasientens behandling. Dersom henvisningen er ufullstendig innhenter inntakskoordinator ved Døgnenheten nødvendige opplysninger forutsatt at samtykke foreligger. 

Ventetiden som er oppgitt på Velg behandlingssted viser til ventetid til Døgnenheten. Det er en forutsetning at pasienten er avgiftet ved inntak. Behovet for avgiftning vurderes av inntakskoordinator ved Døgnenheten i samråd med overlege, og pasienten henvises så til avgiftning i forkant av behandlingsstart. Dette gjelder fortrinnsvis for pasienter tilhørende vårt opptaksområde. For pasienter fra andre regioner formidler inntakskoordinator til henviser at henviser har ansvar for å koordinere et avgiftningstilbud for pasienten før innleggelse. Kun unntaksvis vil enheten akseptere at avgiftning skjer utenfor institusjon, og da på en forsvarlig måte i samråd med henviser og lege. 


Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Telefon

Døgnenheten: Vakttelefon:

917 90 928

Sosialfaglig telefon:

468 28 763

Inntakskonsulent:

912 48 168

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

En bygning med et tre foran

Gaustad sykehus, bygg 23

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.