Uteteam Ung

Uteteam Ung er et tverrfaglig team som følger opp unge i alderen 16–26 år med problemer tilknyttet rusbruk, og som ikke er i etablert og fungerende behandling. Det kan være unge som er på vei inn i eller ut av døgnbehandling, som er i poliklinisk behandling der oppmøte er en utfordring, eller som ikke er i behandling og er usikre på om de ønsker eller trenger behandling.

Målet vårt er å hjelpe pasientene i overgangene inn til de typene behandling de ønsker og trenger, og å hjelpe dem å etablere helsehjelpen de har bruk for. Vi samarbeider også med andre aktører i sykehus, bydel og kommune eller skoler og bistår med veiledning og konsultasjon knyttet til å hjelpe unge som også har rusproblematikk. Opptaksområde er hele Oslos befolkning.
 
Uteteam Ung er et tverrfaglig team på fire personer som lager møter med unge mellom 16 og 26 år med problematisk rusbruk på steder og måter de er komfortable med selv. Vi ønsker å bidra til at terskelen for å komme inn til behandling skal bli lavere. Vi kan også ha samtaler med personer som er usikre på om de ønsker behandling, og vi kan ha samtaler med personer i aktiv rus. Vi jobber arenafleksibelt, og kan møtes der det passer for den enkelte: på en benk i byen, på kafè, eller mens vi går en tur.
 
Uteteam Ung skal dekke de sårbare overgangene inn og ut av døgnbehandling og poliklinisk behandling, og hjelpe unge som er i behov av det slik at de får og kan nyttiggjøre seg behandling eller oppfølging ved riktig sted og nivå. I tillegg ønsker vi å samarbeide med og bistå samarbeidspartnere i behandling, oppfølging, avklaring og hjelp til motivasjon av unge med rusproblemer, og særskilt de som ikke nyttiggjør seg de etablerte tilbudene eller som har falt ut av andre behandlings- og oppfølgingstilbud. 

Dersom du som pasient, pårørende eller samarbeidspartner lurer på om Uteteam Ung kan være noe for deg eller dine, stiller vi gjerne opp på en uforpliktende informasjonssamtale.

Uteteam ung, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, ledes av Marianne Borge Solvam

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Telefon

Gløer Harwiss - spesialutdannet sykepleier

90278923

Marianne Vistnes - klinisk sosionom

90252907

Ulf Rogde - psykologspesialist

95971979

Krister Moström - overlege

90167239

Marianne Borge Solvam - enhetsleder

46858451

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Avdeling rus- og avhengighetsbehandling Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

En murbygning med dør

Gaustad sykehus, bygg 22

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

Uteteam Ung

Informasjonsbrosyre om Uteteam Ung

64874_Brosjyre_web uteteam.pdf
Deprimert ungdom sitter ved murvegg