Brukerrådet i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Brukerråd er samarbeidsarenaen mellom brukerorganisasjonene og Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Oslo Universitetssykehus HF.

Mandat:

Å ivareta brukerperspektivet og brukermedvirkning i forskning og behandling for pasienter,og deres pårørende,  som behandles i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling. Sikre brukernes og pårørendes medvirkning, på system og tjenestenivå, i de ulike prosesser og fora i avdelingen.

Brukerrådet:

 • Skal være et formalisert og rådgivende organ for Avdeling rus- og avhengighetsbehandling. ARAs brukerråd videreføres som RusForsk sitt brukerråd i de saker der dette er aktuelt.
 • Er med på å utforme og  kvalitetssikre tjenestetilbud til pasienter på tjeneste - og systemnivå
 • Skal kunne uttale seg om politiske føringer og rammebetingelser som vil ha vesentlig betydning for tjenestetilbudet til pasientene
 • Kan involvere grupper av pasienter og pårørende om forhold og beslutninger som er av betydning for de ulike pasientgrupper
 • Blir informert om, og vil kunne uttale seg om budsjett, strategi, handlingsplaner, prosjekter, utviklingstiltak og større omstillinger
 • Skal være informert om og kunne uttale seg om igangsetting og planlegging av forskning i avdelingen

I perioden 2024-2025 består Brukerrådet av medlemmer fra: 

 • WayBack- livet etter soning
 • A-larm
 • Barn av rusmisbrukere
 • Ivareta
 • Foreningen for helhetlig ruspolitikk (FFHR)
 • Spillavhengighet Norge
 • Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
 • Minoritetenes Interesseorganisasjon (MIO)
 • Pro Lar Nett

Sju tips for å gjøre brukerstemmen til støtte i lederskapet

Skal brukere påvirke strategi og budsjett, kvalitets- og forbedringsarbeid, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og omstilling? Ja mener Anne Beate Sætrang. – Brukerrådet kan og skal gjøre merkbar forskjell på våre prioriteringer!
Sju tips for å gjøre brukerstemmen til støtte i lederskapet
En gruppe mennesker som sitter ved et bord
Sist oppdatert 26.02.2024