Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, er et tilbud til pasienter med avhengighetslidelser i alderen 16-26 år. Vi tilbyr utredning og behandling i døgnenhet, ambulante tjenester og hesteassistert behandling. Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Seksjonen har tre underliggende enheter. En døgnenhet som tilbyr utredning og behandling i opptil seks måneder for personer med en rusavhengighet, en poliklinisk enhet som består av Uteteam og Stallen som tilbyr hesteassistert terapi og en forskningsenhet. Felles for våre kliniske enheter, både døgnenheten og poliklinikken er at det tilbys behandling til unge personer som strever med rusutfordringer og psykisk helseplager.

Vi ligger i landlige omgivelser i Oslo, ved Gaustad Sykehus. Du finner oss i bygg 22 og bygg 23. Stallen er i direkte tilknytning til hovedbygget og her finner du hestene våre.

For mer informasjon om enhetene i Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, se oversikten Avdelinger nederst på siden.

Seksjonen ledes av Torkel Bekkevold Hansen.

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Telefon

Stallen:

90228723

Uteteam Ung - Ulf

95971979

Uteteam Ung - Gløer

90278923

Uteteam Ung - Mariann

90252907

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Klinikk for psykisk helse og avhengighet Seksjon Rus- og avhengighetsbehandling ung Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

En murbygning med dør

Gaustad sykehus, bygg 22

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

En bygning med et tre foran

Gaustad sykehus, bygg 23

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.