Pårørendetilbudet i ARA – Hjelp til pårørende

Til deg som er pårørende! Dette er en nettside med informasjon om pasient- og pårørendetilbudet i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). Pårørende til avhengige har ofte behov for informasjon, oppfølging, hjelp og eller støtte. Pasienter med avhengighetsproblematikk oppfordres derfor alltid til å involvere pårørende i behandlingen. Om du kjenner at det å være pårørende er slitsomt og ønsker hjelp, kan du få en henvisning til oss via fastlegen.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ønsker at pårørende skal få en forståelse av hva avhengighetslidelse gjør med en som er avhengig. De pårørende vil også få en forståelse av sin egen situasjon, få hjelp og støtte i utfordringer de står i, samt lære mer om hvordan de kan være en viktig faktor i pasientens bedringsprosess. 

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) tilbyr bistand til alle former for avhengighet, og de pårørende skal tilbys hjelp uavhengig av type avhengighetsproblematikk (rus, spill, anabole steroider eller andre former for avhengighet).

Vi har laget digitale kurs til deg som er pårørende. Sjekk ut og se om du finner noe som kan være nyttig for deg.
Under har vi også samlet opp informasjon og brosjyrer med informasjon til pasienter og pårørende.
Du finner i tillegg en oversikt over noen av de organisasjonene som tilbyr hjelp og veiledning.

Gi oss gjerne tilbakemelding om du har spørsmål, eller om du har forslag til forbedringer på hjemmesiden.

Rusbehandling hjelper!

Les de flotte resultatene fra undersøkelsen fra vår avdeling i fagartikkelen til Christine , Anne  og Espen. Livskvalitet etter rusbehandling | Fontene.noDiagram, liggende stolpediagram

Svarfordeling i prosent på spørsmålet: «Sammenlignet med før siste behandlingsopphold hos oss, hvor mye ruser du deg nå?»

Vi legger fortløpende ut kurs og temakvelder til pasienter og pårørende.​​

Rus – tilbud til pårørende (HelseNorge)

 

Digitale kurs for pasient og pårørende

Til de som av forskjellige grunner ikke kan delta på fysisk oppmøte har vi laget fire enkle informasjons- og undervisningsfilmer.
Det er mye vi har å formidle, så ta deg litt tid. Du får sannsynligvis best utbytte av å se filmene etter hverandre.

Første video er laget av Kirsti Halvorsen som informerer generelt om pasienters og pårørendes rettigheter. Dette kan være et godt utgangspunkt

Kirsti Halvorsen, NKS veiledningssenter for pårørende i Sør-Øst Norge

 

Andre video er laget av Marianne Borge Solvam som underviser om hvordan man bedre kan forstå, og mestre, dilemmaet å være pårørende.

Marianne Borge Solvam, enhetsleder poliklinisk enhet Gaustad, OUS

 

Tredje video er laget av Asle Enger som underviser om hvordan man bedre kan forstå den avhengige, hvilke hinder som kan oppstå og hvordan et behandlingsforløp kan se ut.

Asle Enger, Med.faglig rådgiver Avd.rus- og avhengighetsbehandling, OUS

 

Fjerde video er laget av representant for organisasjonen Ivareta. Her ønsker vi å formidle at mange mennesker opplever noen av de samme utfordringene som pårørende. Det presenteres dilemmaer og mulige løsninger som hver enkelt kan tilpasse til egen livssituasjon.

Organisasjonen Ivareta

  

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har laget to korte videoer om alkohol.
De viser hvor vanlig alkoholavhengighet er og hvor skadelig alkohol kan være.
Vi oppfordrer alle som opplever at rusmidler har tatt kommandoen hjemme, søker hjelp:

Filmene under formidler erfaringer rundt kjente problemstillinger for pårørende som lever med rusavhengige.
Filmene er en introduksjon til vårt pasient- og pårørendetilbud. Vi ønsker å opplyse om hvor vanlig rus- og avhengighetsproblemer faktisk er i mange hjem.
Vi anbefaler at du ser alle tre filmene og gir oss tilbakemelding om du har spørsmål, eller trenger hjelp.

Tanker fra en bror (YouTube)
Tanker fra en far/ Tøff kjærlighet (YouTube)
Tanker fra en søster/Glad i deg (YouTube)

Filmene er laget av Ivareta. En organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblemer.

Hvem kan du som pårørende få informasjon og hjelp av i en trengende situasjon?

Brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper er en viktig komponent i det helhetlige tilbudet. Klikk her for mer informasjon

Til deg som er pårørende

Er du pårørende til en pasient ved klinikken? Her finner du mange gode tips – blant annet om dine rettigheter og hvordan du fremmer en klage.
Til deg som er pårørende
Et nærbilde av hender som holder hjerte
Sist oppdatert 08.04.2024