Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med alle typer rus- og avhengighetslidelser og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og gaming, penge- og dataspill. Prøveprosjektet Heroinassistert behandling i Oslo (HABiO) er også tilknyttet seksjonen.

Vårt behandlingstilbud er individuelt tilpasset, med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale utfordringer. Seksjon ruspoliklinikker holder til i bygg 21, 45 og 50 på Ullevål sykehusområde og på Mortensrud.

Poliklinikk er et behandlingstilbud som ikke krever innleggelse. Det innebærer oppmøte til faste avtaler med en behandler, mellom klokken 08.00 og 15.00. Samtalene er som oftest individuelle, men vi tilbyr også par- og familiesamtaler og gruppebehandling. 

Du og din behandler blir enige om mål for behandlingen, hvor ofte dere skal møtes og varighet av behandlingen. 

En poliklinisk time varer som regel i 45 minutter, men de innledende samtalene kan vare litt lenger. 

En viktig del av oppstarten er kartlegging av rus- og avhengighetslidelser og eventuelle andre psykiske, fysiske og sosiale vansker samt dine ressurser og ønsker. Dette gjør vi for å få et best mulig utgangspunkt for å planlegge behandlingen din. I noen tilfeller vil vi tilby mer omfattende utredning, men det er ikke alltid nødvendig.

Fagmiljøet er tverrfaglig og består av leger, psykologer, sosial- og sykepleiefaglige ansatte. Du vil få en ansvarlig behandler som har erfaring og kompetanse til å hjelpe deg med det du strever med. 

Ved behov vil behandleren din samarbeide med andre yrkesgrupper, for eksempel med lege dersom medikamentell behandling skal vurderes. Hvis behovene dine endrer seg underveis, kan vi hjelpe deg i kontakt med andre deler av behandlingsapparatet, for eksempel døgnbehandling eller avgiftning.

Det finnes mange ulike behandlingsmetoder. De som benyttes er anbefalt i veiledere og retningslinjer fra Helsedirektoratet og har dokumentert god effekt på behandling av ulike psykiske lidelser. Vi tilbyr blant annet kognitiv adferdsterapi, motiverende intervju, psykodynamiske tilnærminger og en spesifikk metode rettet mot traumer kalt Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). 

De fleste behandlere jobber eklektisk, det vil si at de gjør bruk av ulike teoretiske tilnærminger og metoder tilpasset den enkelte pasient. Hvis du har gode eller dårlige erfaringer med noen av behandlingsmetodene er det viktig at du forteller om dette slik at utbyttet av behandlingen blir best mulig. 

Vårt opptaksområde er hele Oslo, med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna (hvis du bor i disse bydelene, kontakter du Ahus).  Vi er spesialisthelsetjeneste og du trenger henvisning fra fastlege, NAV eller spesialisthelsetjenesten for å bli vurdert for behandling hos oss. Pårørende må ha henvisning fra fastlege. 

En egen instans vurderes om du fyller kriterier for behandling i spesialisthelsetjenesten. Dersom du fyller kriteriene innvilges du en rett til utredning eller behandling og mottar en innkalling til en førstegangssamtale i posten.

Mer informasjon om rusrelaterte problemer og avhengighet finner du på Helse Norge sine nettsider:

Ønsker du hjelp til å endre helsevaner og livsstil? På HelseNorge sine sider finner du gode hverdagsråd (helsenorge.no).

Har du spørsmål om våre tilbud, ring oss gjerne på 23 36 89 00.

Kontakt

Våre poliklinikker har felles postadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker holder til på fire ulike steder: 
Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 45.
Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 21.
Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 50 (HABiO).
OUS Mortensrud, Helga Vaneks Vei 6.

Hvis du har fått svarbrev fra oss, står det hvilket sted du skal møte til avtalen din.

Har du spørsmål om våre tilbud, ta gjerne kontakt med oss på et av følgende telefonnumre:

Foto av Mortensrudbygget

OUS Mortensrud

Helga Vaneks vei 6

1281 Oslo

En hvit lastebil parkert utenfor James Charnley House

Ullevål sykehus, bygg 21 (Ruspoliklinikken)

Bygg 21, Kirkeveien 166

En bygning med trær foran seg

Ullevål sykehus, bygg 45

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

Aktuelt