En gruppe mennesker som poserer for et bilde

ProCardio - Senter for forskningsdrevet innovasjon

Procardio skal utvikle, teste og kvalitetssikre verktøy som pålitelig kan forutse individuell sykdomsfremgang. Senteret har som mål å bidra til at helsevesenet kan tilby et langtidsperspektiv på lovende behandlingsformer, best mulig dagsaktuell behandling, samt hemme videreutvikling av eksisterende sykdom.

Hjertesykdom kan ramme plutselig og i alle aldere. Det kan slå ned i form av hjertestans, hjerteinfarkt eller urytmisk pumpefunksjon, noe som kan øke risikoen for hjerneblødning og blodpropper. Mange symptomer kan også oppstå som følge av usunn livsstil, virusinfeksjon, ettervirkning av kreftbehandling eller betennelse i kroppen.  ProCardio skal utvikle nye metoder som bidrar til økt livskvalitet for hjertesyke pasienter og bedre risikostyring av uønsket hjertestans.

Behandlere bruker mye tid på å gjennomgå pasientjournaler, der viktig informasjon kan være skjult i omfattende mapper og lange tekster. ProCardio vil bruke verktøy og kunstig intelligens til å hente viktig informasjon fra bildediagnostisering, hjerterytmetester og genetiske tester for å sikre riktig diagnose og best mulig oppfølgning.

Fra idé til produkt

Mange hjertesykdommer forverres over tid. Det er viktig å finne riktig tidspunkt for å sette inn en pacemaker eller å operere hjertet. Optimal tidspunkt vil variere fra person til person. Hos ProCardio jobber forskere og industrielle partnere sammen for å sørge for at ideer blir til produkter som gagner pasientene. ​​

Se de engelske temasidene.

Nyheter

    Forskning

      Partnere

        Publikasjoner (på engelsk)