procardio logo.png

ProCardio - Senter for forskningsdrevet innovasjon

Procardio skal utvikle, teste og kvalitetssikre verktøy som pålitelig kan forutse individuell sykdomsfremgang. Senteret har som mål å bidra til at helsevesenet kan tilby et langtidsperspektiv på lovende behandlingsformer, best mulig dagsaktuell behandling, samt hemme videreutvikling av eksisterende sykdom.

Hjertesykdom kan ramme plutselig og i alle aldere. Det kan slå ned i form av hjertestans, hjerteinfarkt eller urytmisk pumpefunksjon, noe som kan øke risikoen for hjerneblødning og blodpropper. Mange symptomer kan også oppstå som følge av usunn livsstil, virusinfeksjon, ettervirkning av kreftbehandling eller betennelse i kroppen.  ProCardio skal utvikle nye metoder som bidrar til økt livskvalitet for hjertesyke pasienter og bedre risikostyring av uønsket hjertestans.

Behandlere bruker mye tid på å gjennomgå pasientjournaler, der viktig informasjon kan være skjult i omfattende mapper og lange tekster. ProCardio vil bruke verktøy og kunstig intelligens til å hente viktig informasjon fra bildediagnostisering, hjerterytmetester og genetiske tester for å sikre riktig diagnose og best mulig oppfølgning.

Fra idé til produkt

Mange hjertesykdommer forverres over tid. Det er viktig å finne riktig tidspunkt for å sette inn en pacemaker eller å operere hjertet. Optimal tidspunkt vil variere fra person til person. Hos ProCardio jobber forskere og industrielle partnere sammen for å sørge for at ideer blir til produkter som gagner pasientene. ​​

 

Se de engelske temasidene.

Nyheter

 • En gruppe mennesker som sitter ved et bord
  2. november 2023
  Science Impact 2023 – fremtidens løsninger begynner i dag

  ProCardio var godt representert da UiO Veksthus inviterte til Innovasjonskonferansen under Oslo Innovation Week 2023.

 • En person som holder et trofé
  15. juni 2023
  Marit Kristine Smedsrud er tildelt Marie Spångberg-prisen

  Postdoktor ved ProCardio, Marit Kristine Smedsrud, mottok 6. juni Marie Spångberg-prisen for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkelen publisert av en norsk kvinnelig lege i 2022. Artikkelen utgikk fra ProCardio Senter for Innov...

 • ProCardio og HLK vant OUS-pris for fremragende forskningsartikkel
  15. juni 2023
  Pris for fremragende forskningsartikkel

  Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler. Én av årets vinnere var artikkelen «Highly malignant disease in childhood-onset arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy» som ble publiser...

Forskning

 • En person som holder et verktøy
  Aortastenose

  Aortastenose er innsnevring av aortaklaffen. Når klaffen er trang så øker belastningen på venstre hjertekammer og dette kan på sikt gi hjertesvikt. Tilstanden behandles ved å sette inn en kunstig ventil, slik at blodet kan strømme enklere f...

 • En rosa gitar med en streng
  Koronarsykdom

  Kransarteriene forsyner hjertemuskelen med oksygenrikt blod. To koronararterier går ut fra hovedpulsåren, like over aortaklaffen, og omringer hele hjertet. Hjertemuskelen er særlig sårbar overfor forandringer i kransarteriene ettersom de ik...

 • En lege som skriver på et stykke papir
  Kardio-onkologi

  Kardio-onkologi er et tverrfaglig felt innen medisin hvor endringene i det kardiovaskulære systemet på grunn av ulike kreftbehandlinger undersøkes. 

Partnere

 • Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF)

  Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Agder og andre som ønsker å komme hit. Vi har også regionale og nasjonale funksjoner. Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tilleg...

 • Diagram
  DIPS

  Vi utvikler helseteknologi og skaper digitale arbeidsflater for virkelighetens helter i norske sykehus og kommuner. Sammen skaper vi digitale verktøy for over 150 000 helsefaglige ansatte. Vår klare målsetning er å realisere økt digital sam...

Publikasjoner (på engelsk)

 • Tidslinje
  13. januar 2023
  Ventricular arrhythmias in arrhythmic mitral valve syndrome

  Arrhythmic mitral valve syndrome is linked to life-threatening ventricular arrhythmias. The incidence, morphology and methods for risk stratification are not well known. This prospective study aimed to describe the incidence and the morphol...

 • Diagram, liggende stolpediagram
  13. januar 2023
  Validation study of the LMNA-risk VTA calculator

  PhD-fellow Christine Rootwelt-Norberg, professor Kristina Haugaa and co-authors have published a paper validating the existing LMNA-risk VTA calculator for prediction of malignant arrhythmias in patients with cardiac laminopathies. The stud...

 • En manet i en tank
  29. desember 2022
  Highly malignant disease in childhood-onset arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy

  This study aimed to explore the incidence of severe cardiac events in paediatric arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) patients and ARVC penetrance in paediatric relatives. Furthermore, the phenotype in childhood-onset ARVC...