Kardio-onkologi

Kardio-onkologi er et tverrfaglig felt innen medisin hvor endringene i det kardiovaskulære systemet på grunn av ulike kreftbehandlinger undersøkes.

En lege som skriver på et stykke papir
Copyright (c) Shutterstock

Fremskritt innen kreftbehandling har medført redusert morbiditet og mortalitet ved mange kreftformer. Kjemoterapi brukes enten alene eller i kombinasjon med strålebehandling og/eller kirurgi. Mange kjemo­terapeutika har potensiell kardiotoksisk bivirkning. Kardiotoksisitet viser seg ofte som lett til alvorlig hjertesvikt, men også hypertensjon, arytmier, iskemisk hjertesykdom, klaffefeil, tromboembolisme og perikarditt med perikardeffusjon kan utvikles. Problemet øker i omfang på grunn av at stadig flere kjemoterapibehandlede pasienter overlever kreftsykdom og fordi vi får flere nye kjemoterapeutika på markedet med potensielle kardiotoksiske bivirkninger. Tidlig påvisning av kardiotoksisitet kan forhindre irreversibel skade på hjertet ved å avslutte eller ta en pause i kreftbehandlingen og ved å påbegynne tidlig målrettet kardiovaskulær behandling.

Kreftbehandling er avgjørende med tanke på overlevelse for mange pasienter, men tross for økt risiko for kardiovaskulære bivirkninger etter kreftbehandling, pålitelige oppfølgingsprogrammer er dårlig definert, og avskjæringsverdier for å endre eller stoppe kreftbehandling mangler. Derfor, flere studier må gjennomføres for å finne ut hva som er de beste og mest sensitive metoder for å detektere kardiotoksisitet på et tidlig stadium.Sist oppdatert 25.01.2023