Koronarsykdom

Kransarteriene forsyner hjertemuskelen med oksygenrikt blod. To koronararterier går ut fra hovedpulsåren, like over aortaklaffen, og omringer hele hjertet. Hjertemuskelen er særlig sårbar overfor forandringer i kransarteriene ettersom de ikke er tilknyttet andre arterier som kan overta hvis en arterie går tett.

En rosa gitar med en streng
Copyright (c) Shutterstock

Koronarsykdom er den mest vanlige hjertesykdommen i verden. Den utvikler seg når koronararterier tetter seg eller blir skadet som følge av forkalkning og fettavleiringer. Tidlig oppdagelse av forandringer i kransarteriene er viktig for å iverksette riktig tiltak for å hindre eller bremse utviklingen av koronarsykdom.

Sist oppdatert 26.01.2023