Atleter og arytmier

Hjerterytmen kontrolleres av elektriske signaler. Arytmier kan oppstå hvis disse signalene blir forstyrret. Hjertet kan da slå for langsomt, for raskt eller med et uregelmessig mønster. Enkelte arytmier er potensielt farlige, mens andre vanligere arytmier er plagsomme og kan svekke livskvaliteten.

Et nærbilde av noen rosa ark
Copyright (c) Shutterstock

Helsegevinsten ved regelmessig trening er veletablert og udiskutabel, og idrettsutøvere anses som de sunneste individene i befolkningen.   

Fysisk inaktivitet er en økende utfordring og de fleste burde oppfordres til å trene mer, men hos enkelte individer kan intens fysisk aktivitet forverre og fremskynde arytmogen sykdom. Noen får derfor anbefalinger om å begrense treningsnivået. Personlige treningsanbefalinger er derfor nødvendig for å redusere risikoen for potensielt farlige arytmier hos disse enkeltindividene og for å unngå unødvendige restriksjoner hos andre.

Det er behov for bedret risikostratifisering og behandling av pasienter som er sårbare for potensielt farlige arytmier, inkludert utvikling av et verktøy som kan inkorporere fysiske treningsdata i disse vurderingene.

Friske idrettsutøvere har også økt risiko for atrieflimmer, men lite er kjent om hvordan disse personene bør behandles. Vi har som mål å forbedre kvaliteten på omsorgen for både idrettsutøvere og ikke-idrettsutøvere med arytmier.
Sist oppdatert 25.01.2023