Aortastenose

Aortastenose er innsnevring av aortaklaffen. Når klaffen er trang så øker belastningen på venstre hjertekammer og dette kan på sikt gi hjertesvikt. Tilstanden behandles ved å sette inn en kunstig ventil, slik at blodet kan strømme enklere fra forkammeret til hovedkammeret.

En person som holder et verktøy
Copyright (c) Shutterstock

Hjertet har fire kamre og fire klaffer. Det skilles mellom en høyre hjertehalvdel som ligger foran på høyre side av hjertet og en venstre hjertehalvdel som ligger bak og til venstre. Halvdelene er delt inn i et øvre forkammer og et nedre hovedkammer, kjent som høyre og venstre atrium, og høyre og venstre ventrikkel. Mellom forkamrene og hovedkamrene er det hjerteklaffer som regulerer blodstrømmen. Høyre hovedkammer pumper blodet via lungepulsåren ut i lungene, og venstre hovedkammer pumper blodet ut i den store hovedpulsåren (aorta). De fire klaffene er mitralklaffen, trikuspidalklaffen, aortaklaffen og pulmonalklaffen. Mitralklaffen regulerer blodstrømmen mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer. Trikuspidalklaffen regulerer blodstrømmen mellom høyre forkammer og høyre hjertekammer. Aortaklaffen ligger mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren og pulmonalklaffen ligger mellom høyre hjertekammer og lungepulsåren.

Aortastenose er innsnevring av aortaklaffen. Når klaffen er trang så øker belastningen på venstre hjertekammer og dette kan på sikt gi hjertesvikt. Tilstanden behandles ved å sette inn en kunstig ventil, slik at blodet kan strømme enklere fra forkammeret til hovedkammeret. Utfordringen når det gjelder aortastenose er å finne riktig tidspunkt for når det skal settes inn ny hjerteklaff hos den enkelte pasient. Det må ikke skje for tidlig for å unngå at pasienter blir utsatt for en behandling de egentlig ikke trenger. Det må heller ikke skje for sent slik at det oppstår uopprettelig skade på hjertet. Det vil si at vi ønsker å øke presisjonen i behandlingen av aortastenose hos den enkelte pasient. Forskningen i senteret vil gå ut på å benytte nyere ekkokardiografiske metoder til dette, mest mulig automatisert. 


Kliniske studier

Aortastenose og hjerteamyloidose i Norge
Mål og hensikt med studien er å undersøke forekomst av hjerteamyloidose hos pasienter med AS som skal gjennomgå TAVI. Videre ønsker vi å undersøke hvilken effekt dette har på kliniske utfall (klinisk parametere, hjertefunksjon, symptomer/livskvalitet, fysisk yteevne og hukommelse) samt overlevelse.​

Aortastenose med redusert hjertefunksjon   
I denne studien vil vi spesielt se på pasienter med alvorlig AS samt tegn på svekket hjerte-pumpe funksjon (redusert ejeksjonsfraksjon). Måling av ejeksjonsfraksjonen (EF) ved ekkokardiografi er sentralt for å vurdere hjertets pumpefunksjon. Hos pasienter med dårlig pumpefunksjon og AS, såkalt low/flow-low/gradient AS, vil aortastenosen kunne fremstå mindre uttalt og dermed undervurderes. Hos flere av disse pasientene vil det dessuten avdekkes amyloide proteinavleiringer i hjertemuskulaturen. Avleiring i hjertemuskelen vil gjøre hjertet stivere og mindre ettergivelig. 
Vi ønsker å undersøke om TAVI-behandling av pasienter med samtidig aortastenose og dårlig pumpefunksjon samt amyloidavleiring vil ha effekt på klinisk parametere, hjertefunksjon, symptomer/livskvalitet, fysisk yteevne, hukommelse og overlevelse.​

Blodfortynnende behandling etter kateterbasert implantasjon av aortaklaff ​ 
Standard blodfortynnende behandling er såkalte «platehemmere». Det er beskrevet at pasienter som får blodfortynnende behandling med såkalt «antikoagulasjon» har mindre påleiringer på klaffen. Dette er pasienter som har en annen grunn for å bruke disse medikamentene. ACASA-TAVI vil undersøke om behandling med antikoagulasjon vil redusere påleiringer på klaffen hos TAVI-pasienter sammenlignet med dagens standard, og om dette materialiserer seg i bedre klinisk utkomme. 

​​


Sist oppdatert 26.01.2023