Forskningsprosjekt

Ung Face It

Utprøving av et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom med utseenderelaterte utfordringer.

Ungdom holder ipad med selvhelpsverktøyet Ung Face It
Resultatene viser at programmet er trygt å bruke. De som hadde best effekt av programmet, var de som slet mest med utseenderelaterte utfordringer før de prøvde programmet.

Ung Face It er et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom som har en tilstand eller skade som påvirker utseendet, og som opplever at de strever med utseenderelaterte utfordringer. Målet med prosjektet er å finne ut om og hvordan Ung Face It kan hjelpe ungdommer som synes det er utfordrende å ha et utseende eller en diagnose andre kan legge merke til.

Vi undersøkte om Ung Face It kunne styrke ungdommens kroppsbilde og sosiale ferdigheter, og redusere sosial usikkerhet. Programmet er orginalt utviklet i England. I Ung Face It-prosjektet ble programmet prøvd ut i Norge med norske ungdommer. Vi hadde også samarbeid med en forskergruppe i Nederland.

Ung Face It er trygt å bruke

Totalt har 136 ungdommer blitt inkludert i prosjektet. Deltakerne har prøvd Ung Face It programmet og svart på flere spørreskjemaer. Det har også blitt gjennomført over 50 intervjuer med deltakere og foreldre.

Først og fremst viser resultatene fra prosjektet at programmet er trygt å gjennomføre. Videre viser resultatene at Ung Face It er et nyttig verktøy for ungdom som opplever sosiale utfordringer og bidrar til å redusere sosial angst.

De ungdommene som hadde ekstra god effekt av programmet, var de som slet aller mest med utseenderelaterte utfordringer før de prøvde programmet.

Nytt selvhjelpsverktøy tilgjengelig for alle

Basert på tilbakemeldinger vi fikk fra deltakerne i prosjektet ble det laget en ny og oppdatert versjon av programmet som ble lansert høsten 2023. 

Gå til selvhjelpsvektøyet ungfaceit.no

Les mer om selvhjelpsverktøyet Ung Face It

Samarbeid med 15 brukerforeninger

Et pilotprosjekt ble gjennomført 2016–2018, finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Forskningsmidler til et større prosjekt ble bevilget fra Norges forskningsråd i oktober 2018, slik at programmet nå kan prøves ut mer systematisk og på et større utvalg (2019–2023).

Pilotprosjektet ble utført i samarbeid med brukerorganisasjoner som Debra Norge, Iktyoseforeningen og Norsk Craniofacial Forening. Disse foreningene ble også involvert i den større studien, i tillegg til mange andre foreninger (totalt 15).

Vitenskapelige artikler og publikasjoner

Det er publisert flere vitenskapelige artikler i Ung Face It prosjektet:

Johanna Kling var ansatt i en post doc-stilling knyttet til prosjektet (2019-2023). Deniz Zelihić var også ansatt i prosjektet som ph.d.-kandidat (disputas 19. oktober 2022).​

Les mer om doktorgraden til De​niz Zelihić​ her​ 

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen på engelsk:

Mars 2019 til september 2023.

Kristin Billaud Feragen (ph.d., psykolog og forskningskoordinator):

Forskning om Ung Face IT

    Senter for sjeldne diagnoser

    Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
    Til hovedsiden
    En person som holder en boble
    Sist oppdatert 03.05.2024