Nyhet

Nytt selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet

Ung Face It har som formål å styrke selvtillit, forbedre kroppsbildet og minske engstelse i sosiale situasjoner. Selvhjelpsverktøyet er heldigitalt og er tilgjengelig for alle. Det er utviklet slik at det er sikkert, og gir en trygg støtte for de som tar i bruk verktøyet.

En person som holder en telefon med selvhjelpsvertøyet Ung Face it på skjermen

Foto: Adobe stock

Ung Face It er utviklet spesielt for ungdommer som syns det er vanskelig å leve med en tilstand eller skade som er synlig for andre.

Mange ungdommer er opptatt av sitt eget utseende og flere sliter med lavt selvbilde. Noen ungdommer lever med en tilstand eller diagnose som kan være synlig for andre og kan oppleve at de skiller seg ut fra det som er definert som et «vanlig» utseende.Dette kan gjøre dem ekstra sårbare for sosiale reaksjoner og kommentarer knyttet til utseendet.

Selvhjelpsverktøyet Ung Face It er laget for å hjelpe ungdom til å mestre det å ha et utseende som andre legger merke til. Programmet lærer ungdom hvordan de kan takle vonde tanker og følelser, og inneholder nyttige verktøy som kan brukes til å håndtere vanskelige sosiale situasjoner.

Gå til selvhjelpsverktøyet ungfaceit.no

Hvem er dette for?  

Ung Face It er laget for ungdom mellom 12 og 17 år. Ungdommer yngre eller eldre enn 12-17 år kan også bruke programmet. Det anbefales at yngre personer og ungdommer med nedsatt kognitiv funksjonsevne gjennomfører programmet med støtte fra en forelder eller annen voksen.  

Ung Face It er testet ut av ungdom med mange forskjellige typer tilstander og skader som påvirker utseendet, for eksempel hudsykdommer, medfødte craniofaciale tilstander, leppe- kjeve- og ganespalte, arr, acne, hårtap, kortvoksthet og ansiktslammelse. Dette er kun eksempler. Hvis ungdommen selv føler at tilstanden eller skaden er synlig for andre, og dette er vanskelig, er ungdommen i målgruppen. 

Hjelper Ung Face It?

Forskning viser at Ung Face It hjelper ungdommer å takle sosiale utfordringer knyttet til å leve med et utseende som andre legger merke til. Programmet fungerer best for de ungdommer som opplever størst utfordringer knyttet til eget utseende og som bruker nok tid (anbefalt tid eller mer) på programmet.

Ikke minst viser forskningen at Ung Face It er trygt å bruke – ingen blir dårligere av å prøve programmet.

Les mer om forskningsprosjektet Ung Face It 

 

Hvordan bruke Ung Face It? 

Ung Face It består av 7 kapitler. Programmet inneholder tekst, animasjoner, eksempler og øvelser. Det er anbefalt å gjennomføre et kapittel i uken i 7 uker og å bruke minst 30 minutter på hvert kapittel. Forskning viser at ungdommer som bruker anbefalt eller mer tid på programmet har bedre effekt av det. 

Kapittel 7 er et oppsummeringskapittel. For best effekt, anbefales det at ungdommen fullfører kapittel 7 to ganger – med 5-7 uker mellom.

Programmet er fortsatt tilgjengelig selv om ungdommen har vært gjennom alle kapitlene og alle delene. 

Forskning om Ung Face It

    Sist oppdatert 09.04.2024