Forskning

Nettbasert selvhjelp kan bidra til å redusere sosial angst

I en studie med 189 ungdommer som har en diagnose eller tilstand som påvirker utseendet, viser nylige resultater at et nettbasert selvhjelpsprogram (Ung Face IT) bidrar til å redusere sosial angst. Effekten av programmet på ungdommers kroppsbilde er derimot mindre klart.

En ung gutt med hettejakke sitter med hodet bøyd bak knust glass
Resultater viser at gutter hadde lavere sosial angst sammenlignet med jenter etter at de hadde gjennomført Ung Face IT. Men hvorvidt dette skyldes selve programmet, eller andre faktorer, er uklart. Foto: Shutterstock

Mange ungdommer har en medfødt diagnose eller lever med en tilstand som medfører at det fysiske utseendet skiller seg ut. Å leve med et annerledes utseende kan påvirke ungdommers sosiale liv og psykiske helse.

Nettbasert selvhjelp

Ved Senter for sjeldne diagnoser pågår det et større prosjekt som undersøker effekten av selvhjelpsprogrammet Ung Face IT. Programmet er laget for å hjelpe ungdom til å mestre det å ha et annerledes utseende og inneholder nyttige verktøy som kan brukes til å håndtere krevende sosiale situasjoner. Programmet lærer også ungdom hvordan de kan takle vonde tanker og følelser, og ulike mestringsteknikker.
I samarbeid med et Nederlandsk forskerteam, ble det gjennomført en studie med 189 ungdommer. Studien ønsket å undersøke hvorvidt Ung Face IT kan forbedre kroppsbildet og gjøre ungdom som har et annerledes utseende sosialt tryggere. Ungdommene var mellom 11 og 18 år og ble fordelt i to grupper: gruppe 1 gjennomførte Ung Face IT og svarte på spørreskjema både før og etter at de gjennomførte programmet, mens gruppe 2 kun svarte på spørreskjema.

Positiv effekt på sosial angst

Resultatene fra studien viser at Ung Face IT er et nyttig verktøy for ungdom som opplever sosiale utfordringer og bidrar til å redusere sosial angst. Men foreløpig har det ingen effekt på ungdommenes kroppsbilde. Resultatene viser videre at gutter hadde lavere sosial angst sammenlignet med jenter etter at de hadde gjennomført Ung Face IT. Men hvorvidt dette skyldes selve programmet, eller andre faktorer, er uklart.

Behov for mer kunnskap om potensialet til Ung Face IT

Konklusjonen fra studien viser at det er et behov for mer kunnskap om hvordan Ung Face IT kan påvirke ungdommers kroppsbilde, og om effekten av programmet varierer over tid. Det neste steget er å undersøke hvordan programmet kan gjøres tilgjengelig for ungdom som opplever at de har behov for hjelp til å styrke egne mestrings-strategier.

Deniz Zelihić
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
Doktorgradsstipendiat
E-post: denzel@ous-hf.no

Reducing social anxiety in adolescents distressed by a visible difference: Results from a randomised control trial of a web-based intervention
Av: Deniz Zelihić a,e,⁎,1, Marije van Dalen, Johanna Kling, Are Hugo Pripp, Tine Nordgreen, Ingela L. Kvalem, Suzanne G.M.A. Pasmans, Irene M.J. Mathijssen, Maarten J. Koudstaal, Manon H.J. Hillegers, Heidi Williamson, Elisabeth M.W.J. Utens, Kristin B. Feragen, Jolanda M.E. Okkerse
Body Image

Sist oppdatert 03.11.2022