Forskning

Ung Face IT er trygt å bruke

Ny forskning viser at det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Ung Face IT er trygt å bruke. De fleste som gjennomførte programmet fikk mindre sosial angst eller et mer positivt kroppsbilde.

En dataskjerm med en tegneserie på den
Studiens mål var å finne ut hva slags påvirkning Ung Face IT hadde på ungdommene som gjennomførte programmet. Foto: Anniken Sanna.

Ung Face IT er et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom som har en tilstand eller skade som påvirker utseendet og som opplever at de strever med utseenderelaterte utfordringer. 

Programmet er basert på teknikker fra kognitiv atferdsterapi (CBT) og sosial ferdighetstrening (SST). Programmet er utviklet for å hjelpe ungdommene til å få et bedre kroppsbilde og redusere symptomer på sosial angst. ​

Viktig å kartlegge om det er trygt

Ettersom Ung Face IT gjennomføres på egen hånd var det viktig å kartlegge om det er noen som kan ta skade av å bruke det, før det blir lansert. Studien hadde derfor som mål å finne ut hva slags påvirkning programmet hadde på de ulike deltagerne som var med på å teste det.

Studien viser at 60 % av deltagerne opplevde en positiv endring over ukene med programmet. En positiv endring betyr at ungdommen fikk mindre sosial angst eller et mer positivt kroppsbilde. 

Mer tid brukt ga bedre resultat 

Det er naturlig å tenke at jo mer tid man bruker på å jobbe med noe, jo bedre blir resultatet. Det stemte også for Ung Face IT. Ungdommene som opplevde et forbedret kroppsbilde og en reduksjon av sosial angst, var de som hadde brukt den anbefalte tiden på programmet.​

Funker best for de med større behov for hjelp

Selv om mer enn halvparten av deltakerne fikk redusert sine symptomer på sosial angst og negativ kroppsbilde, så man at det var en gruppe ungdommer som fikk en svært betydelig bedring. De ungdommene som hadde ekstra god effekt av programmet, var de som slet aller mest med dårlig kroppsbilde og/eller med sosial angst før de prøvde programmet.
 
Fremover er det kanskje denne gruppen med ungdommer som bør anbefales å ta i bruk selvhjelpsprogrammet, sammen med en oppfordring til å ta seg god tid for å få best effekt. 

Kan noen ta skade av programmet? 

De fleste og største endringene var positive, men det var noen som opplevde en forverring. Av de som opplevde en forverring, var det kun tre som opplevde en betydelig økning av sosial angst eller negativt kroppsbilde. To av disse gjennomførte kun første kapittel av programmet og den ene brukte kun ett minutt på kapittelet. 

Mest sannsynlig har det vært andre faktorer enn bruk av selvhjelpsprogrammet som gjorde at disse ungdommene opplevde en forverring. Totalt sett ser man at programmet er trygt å bruke. 

Les mer om Ung Face It prosjektet​

Skrevet av:

Nora Fjelli 
Master i psykologi 
E-post: norafj@ous-hf.no​
Sist oppdatert 27.09.2022