Forskningsprosjekt

Ung Face IT

Utprøving av et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom med utseenderelaterte utfordringer.

Ungdom holder ipad med selvhelpsverktøyet Ung Face It
Resultatene så langt viser at programmet er trygt å bruke. De som hadde best effekt av programmet, var de som slet mest med utseenderelaterte utfordringer før de prøvde programmet.

Ung Face IT er et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom som har en tilstand eller skade som påvirker utseendet, og som opplever at de strever med utseenderelaterte utfordringer. Målet med prosjektet er å finne ut om og hvordan Ung Face IT kan hjelpe ungdommer som synes det er utfordrende å ha et utseende eller en diagnose andre kan legge merke til.

Vi undersøker om Ung Face IT kan styrke ungdommens kroppsbilde og sosiale ferdigheter, og redusere sosial usikkerhet. Programmet er utviklet i England. I Ung Face IT-prosjektet arbeider vi med å prøve programmet i Norge med norske ungdommer. Vi samarbeider også med en forskergruppe i Nederland.

Ung Face IT er trygt å bruke

Totalt har 136 ungdommer blitt inkludert i prosjektet. Deltakerne har prøvd Ung Face IT programmet og svart på flere spørreskjemaer. Vi har også gjennomført over 50 intervjuer med deltakere og foreldre. Så langt har fem vitenskapelige artikler og en avhandling blitt publisert i Ung Face IT prosjektet.

Først og fremst viser resultatene fra prosjektet at programmet er trygt å gjennomføre. Videre viser resultatene at Ung Face IT er et nyttig verktøy for ungdom som opplever sosiale utfordringer og bidrar til å redusere sosial angst.

De ungdommene som hadde ekstra god effekt av programmet, var de som slet aller mest med utseenderelaterte utfordringer før de prøvde programmet.

Vil gjøre programmet tilgjengelig for alle

Vi har startet arbeidet med å forbedre Ung Face IT basert på tilbakemeldinger vi fått fra deltakerne i prosjektet. Planen er å ha en ny oppdatert versjon av programmet tilgjengelig for alle i løpet av 2023.

Gå til selvhjelpsvektøyet ungfaceit.no

Samarbeider med 15 brukerforeninger

Et pilotprosjekt ble gjennomført 2016–2018, finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Forskningsmidler til et større prosjekt ble bevilget fra Norges forskningsråd i oktober 2018, slik at programmet nå kan prøves ut mer systematisk og på et større utvalg (2019–2023).

Pilotprosjektet ble utført i samarbeid med brukerorganisasjoner som Debra Norge, Iktyoseforeningen og Norsk Craniofacial Forening. Disse foreningene er nå også involvert i den større studien, i tillegg til mange andre foreninger (totalt 15).

Johanna Kling er ansatt i en post doc-stilling knyttet til prosjektet. Deniz Zelihić har vært ansatt i prosjektet som ph.d.-kandidat (disputas 19. oktober 2022).​

Les mer om doktorgraden til De​niz Zelihić​ her​ 

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen på engelsk:

Mars 2019 til september 2023.

Kristin Billaud Feragen (ph.d., psykolog og forskningskoordinator):

Johanna Kling (post.doc.):


Forskning om Ung Face IT

 • En person som holder en telefon med selvhjelpsvertøyet Ung Face it på skjermen
  Nytt selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet

  Ung Face It har som formål å styrke selvtillit, forbedre kroppsbildet og minske engstelse i sosiale situasjoner. Selvhjelpsverktøyet er heldigitalt og er tilgjengelig for alle. Det er utviklet slik at det er sikkert, og gir en trygg støtte for de som tar i bruk verktøyet.

 • En mann og en kvinne
  Hvordan er det å være ungdom med et annerledes utseende?

  Vi vet at mange fagpersoner er usikre på hvordan de best kan gi støtte eller snakke med ungdommer om utseende relaterte utfordringer. Derfor inviterer vi til en kunnskapsdag der du vil lære om hvordan du som fagperson kan snakke med disse ungdommene.

 • En gutt som ser på en telefon
  Ung Face IT fungerer best for ungdommer som trenger det mest

  Selvhjelpsprogrammet Ung Face IT er laget for å hjelpe ungdom til å mestre det å leve med en tilstand eller diagnose som er synlig for andre. Ny forskning viser at programmet fungerer best for ungdom som opplever størst utfordringer...

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 31.01.2024