Forskning

Ung Face IT fungerer best for ungdommer som trenger det mest

Selvhjelpsprogrammet Ung Face IT er laget for å hjelpe ungdom til å mestre det å leve med en tilstand eller diagnose som er synlig for andre. Ny forskning viser at programmet fungerer best for ungdom som opplever størst utfordringer knyttet til eget utseende og som bruker nok tid på programmet.

En gutt som ser på en telefon
Forskningsresultatene viser at de ungdommene som bruker nok tid i Ung Face IT programmet har bedre effekt av det. Foto: Shutterstock
​Mange ungdommer er opptatt av sitt eget utseende og flere sliter med lavt selvbilde. Noen ungdommer lever i tillegg med en tilstand eller diagnose som kan være synlig for andre og kan dermed oppleve det som utfordrende å skille seg ut fra det som er definert som et «vanlig» utseende. Dette kan gjøre dem ekstra sårbare for utseenderelaterte utfordringer.
 
Ung Face IT lærer ungdom hvordan de kan takle vonde tanker og følelser tilknyttet dette, og inneholder nyttige verktøy som kan brukes til å håndtere krevende sosiale situasjoner. 
 
Tidligere forskning i prosjektet har blant annet vist at Ung Face IT er trygt å bruke og at programmet kan bidra til å redusere sosial angst. Denne studien ser nærmere på hvilke grupper av ungdommer som hadde best hjelp av programmet. 
 
Les mer om Ung Face IT
 
Mest effektivt for ungdom med større utfordringer
De ungdommene som har mer sosiale og utseenderelaterte utfordringer før de prøver programmet har mest utbytte av det, sammenlignet med ungdommer som rapporterer mindre utfordringer. 
 
Ung Face IT består av 7 deler hvor ungdommen gjennomfører en del hver uke. Forskningsresultatene viser at de ungdommene som bruker nok tid (anbefalt tid eller mer) har bedre effekt av det – øvelse gjør mester! 

Gutter fikk bedre effekt enn jenter

Studien viser også at guttene som prøver programmet har en større forbedring enn jentene. Dette er et resultat som ikke foreløpig kan forklares, men som skal undersøkes videre i utviklingen av en ny versjon av programmet. Målet er at Ung Face IT skal fungere like godt for både gutter og jenter.
 
Les også:

Viktig med oppmuntring fra foreldre og helsepersonell

Ung Face IT er laget slik at ungdommer kan gjennomføre programmet på egen hånd. Likevel viser forskningen fra Ung Face IT prosjektet at ungdommen trenger å oppmuntres til å gjennomføre hele programmet og å bruke nok tid på hver av delene. 
 
Det er også viktig å kjenne til at programmet sannsynligvis oppleves som mest relevant og lønnsomt for ungdommer som opplever større sosiale og utseenderelaterte utfordringer knyttet til å leve med et annerledes utseende.   
 

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 09.03.2023