Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Kontakt oss

Nyheter

  Forskning fra senteret

   Nettverk og forskningsprosjekt

    Kurs og arrangementer av Senter for sjeldne diagnoser

    • Kurs for voksne med Fabry sykdom
     Senter for sjeldne diagnoser inviterer til kurs for personer som har Fabry sykdom. Kurset gir mulighet til å få mer kunnskap om diagnosen, få svar på spørsmål og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
     Kurs for voksne med Fabry sykdom
     19.
     september
     2024
     2 dager
    • Digitalt foreldrekurs anorektale misdannelser (ARM)
     Senter for sjeldne diagnoser inviterer til digitalt kurs for foresatte til barn med ARM i alderen 0 til 4 år. Kurset gir foresatte mulighet til å få mer kunnskap om diagnosen, få svar på spørsmål og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
     Digitalt foreldrekurs anorektale misdannelser (ARM)
     23.
     september
     2024
     3 dager
    • Lunsjwebinar om Fabry sykdom
     Senter for sjeldne diagnoser inviterer til lunsjwebinar for helsepersonell som følger opp en pasient med Fabry sykdom.
     Lunsjwebinar om Fabry sykdom
     26.
     september
     2024

    Sjeldenpodden

    Sjeldenpodden gir deg kunnskap om hvordan man oppdager, behandler og lever med sjeldne diagnoser gjennom personlige historier og dagsaktuell forskning.

    Sebraen, med sine makeløse striper, blir internasjonalt brukt som symbol på sjeldne diagnoser og for å markere den årlige sjeldendagen.

    Les mer om Sjeldenpodden
    En sebra med fargestriper

    Redaktør for Senter for sjeldne diagnosers nettside:

    Malena Grant-Falch
    mgrant@ous-hf.no

    Lydia Elise Nyland Andersen
    lyande@ous-hf.no


    Sist oppdatert 20.03.2024