Nettverk ved Senter for sjeldne diagnoser

En oversikt over nettverk ved Senter for sjeldne diagnoser.

Europeiske referansenettverk

OUS er medlem av flere europeiske referansenettverk for sjeldne diagnoser (European Reference Network, ERN) opprettet av EU. Nettverkene gir OUS tilgang til et bredt utvalg av europeiske spesialister innenfor sjeldne sykdommer og skal bidra til å utvikle og dele kompetanse om sjeldne diagnoser på tvers av landegrensene.
 
 
Logoen til ERN-Rita, en sirkel med mange sirler i en forskjelligenduse blåtoner som blir mørlere og mørkere.

ERN-RITA

OUS er medlem av det europeiske referansenettverket for sjelden immunsvikt, autoinflammatorisk og autoimmun sykdom (ERN-RITA). Nettverket gir OUS tilgang til et bredt utvalg av europeiske spesialister innenfor dette fagfeltet og mulighet for å utveksle erfaringer og kompetanse med ledende europeiske sykehus og fagmiljø.
 
 

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en gjennomsiktig gjenstand
Sist oppdatert 24.03.2023