Norsk nettverk for leversykdom hos barn

Norsk nettverk for leversykdom hos barn er et landsdekkende kompetansenettverk for leger, sykepleiere og andre fagpersoner som arbeider med utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med leversykdom.

En person som holder et hjerte

Foto: Adobestock

Norsk nettverk for leversykdom hos barn vil bestå av nettverkskontakter fra alle helseforetakene i Norge.

Hovedformålet med nettverket er å sikre god kompetanse på leversykdom hos barn ved norske sykehus. Nettverkskontaktene er lokale ressurspersoner for utredning, behandling og oppfølging av barn med leversykdom i samarbeid med sentrale fagpersoner i nettverket. Det planlegges at nettverket skal ha regelmessige møter der utredning og behandling av pasienter gjennomgås.   
 
På sikt vil nettverket tilrettelegge for forskning innen feltet. Målet er kompetanseutvikling, kvalitetssikring og økt landsdekkende forskning innen leversykdom hos barn.

Nettverket er organisert gjennom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne sykdommer (NKSD) og Senter for sjeldne diagnoser (SSD) ved Oslo universitetssykehus.  

Årlig nasjonalt nettverksmøte

Møtet er for alle faggrupper og fagpersoner som interesserer seg for leversykdommer hos barn, som følger noen av disse pasientene og som ønsker lære eller dele egen erfaring med pasientgruppen.

Hvor: Fredag 17. november 2023. 
Når: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

Les mer om nasjonalt nettverksmøte om leversykdommer

Norsk register for sjeldne diagnoser

Det er opprettet et landsdekkende pasientregister for kvalitetssikring og forskning med den hensikt å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet. Videre vil registeret bidra til et likeverdig og tilpasset tilbud til personer som lever med leversykdom. Gjennom registeret kan det være aktuelt å identifisere og rekruttere personer som potensielt kan delta i kliniske studier (inkludert behandlingsstudier) eller andre forskningsprosjekter.

Les mer om norsk register for sjeldne diagnoser

Sist oppdatert 13.11.2023