Første nasjonale nettverksmøte for leversykdom hos barn

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) arrangerte i samarbeid med Avdeling for spesialisert barnemedisin og transplantasjon, OUS, det første nasjonale nettverksmøtet for leversykdom hos barn den 17. november 2023. Målet med nettverksmøtet var å sikre kompetanseoverføring på tvers av helseforetakene.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: Lydia Elise Nyland Andersen, Senter for sjeldne diagnoser

Det var et vellykket møte med totalt 57 deltakere fra hele landet. 14 helseforetak var representert.

Dagen inneholdt et spennende program med levertransplantasjon som gjennomgående tema. Det ble holdt innlegg fra leger og en klinisk farmasøyt under nettverksmøtet. I tillegg ble det også presentert og diskutert kasuistikker. Gjennom nettverksmøtet fikk deltakerne muligheten til å diskutere, stille fagspørsmål og ikke minst etablere kontakt med hverandre.

Her kan du se hvilke programposter som ble dekket: ​ 

Stor interesse for etablering av fagnettverket 

Initiativet til å etablere et formelt nettverk for fagpersoner som jobber med, eller har interesse for leversykdom hos barn startet våren 2023. Målet med fagnettverket er at det skal brukes aktivt i spørsmål rundt utredning, behandling og oppfølging av barn med leversykdom på tvers av helseforetakene. Nettverket skal gjøre det lettere for fagpersoner å etablere kontakt med kollegaer innen fagområdet for å oppnå mer likeverdig pasientbehandling i Norge.

Det ble vist stor interesse og behov for etableringen av fagnettverket fra deltakerne på nettverksmøtet. I tillegg ble det delt mange forslag til aktuelle temaer innen leversykdom for kommende nettverksmøter.

Planleggingen for årets nettverksmøte i 2024 er allerede i full gang, og informasjon samt påmelding for dette kommer.

Les mer om nettverket: Norsk nettverk for leversykdom hos barn

Sist oppdatert 30.01.2024