Forskningsprosjekter ved Senter for sjeldne diagnoser

Gjennom systematisk innhenting av informasjon, bidrar forskere og rådgivere ved Senter for sjeldne diagnoser til å øke tilgengelig kunnskap om sjeldne medfødte eller genetisk betingede diagnoser. Dette gir både økt medisinsk forståelse av diagnosene og bedre innsikt i levekårene til personer som lever med en sjelden diagnose.

Bilde er sammensatt av ulike elementer som brukes til medisinsk forskning
Illustrasjon: Shutterstock

​Nasjonalt og internasjonalt samarbeid med spesialister innenfor sjeldenfeltet er en viktig del av vårt forskningsarbeid. Vi samarbeider tett med personer med en sjelden diagnose og brukerorganisasjoner for å sørge for at forskningen som produseres er relevant og av høy kvalitet.

Ta kontakt dersom du ønsker du å bidra inn i vårt forskningsarbeid.

Her er lenke til senterets kontaktside

Under får du en oversikt over pågående forskningsprosjekter ved senteret.

Publiserte forskningsartikler og populærvitenskapelige sammendrag finner du her: 

Publikasjoner og sammendrag

Pågående forskningsprosjekter

    Gjennomførte forskningsprosjekter

      Sist oppdatert 30.03.2023