Forskning

Rekruttere ungdommer med annerledes utseende til forskning: vanskelig, men ikke umulig!

Å være ung og samtidig ha et utseende som andre reagerer på kan være tøft for eget selvbilde og selvtillit. Samtidig er unge med et annerledes utseende ofte vanskelige å rekruttere til forskning, noe som er avgjørende for å kunne tilby hensiktsmessig psykologisk støtte. Hva er den beste metoden for å rekruttere denne gruppen? Denne studien deler erfaringene med å rekruttere ungdommer med utfordringer knyttet til det å ha et annerledes utseende.

Ung Face IT er et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdommer med annerledes utseende.

Studien er basert på erfaringer etter rekrutteringsarbeidet til det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Ung Face IT (ungfaceit.info). Ung Face IT er et program for ungdommer som synes det er utfordrende å leve med en diagnose, tilstand eller skade andre kan legge merke til.

Rekrutteringsarbeidet var landsdekkende og omfattet flere arenaer som sykehus, skoler og sosiale medier. Det ble også benyttet forskjellige metoder for rekruttering, som konsultasjon, målrettede brev og plakater.

Brukerforeninger, spesialiserte helsetjenester og jungeltelegrafen ga best resultat

Resultatene viser at rekruttering med hjelp fra brukerforeninger og spesialiserte helsetjenester var den beste metoden for å nå deltakere. Det som fungerte best var når disse sendte målrettede brev til sine medlemmer eller pasienter på vegne av Ung Face IT prosjektet. Brevene inneholdt informasjon om studien fra Ung Face IT-teamet og en forside fra gjeldende forening eller tjeneste.

For brukerforeningene var også jungeltelegrafen en effektiv metode, da medlemmene fikk informasjon om prosjektet fra hverandre.

Sosiale medier og generelle helsetjenester fungerte dårlig som rekrutteringsplattformer

Rekrutteringsarbeidet på sosiale medier gikk ut på strategisk målrettet informasjon gjennom kanaler som har målgruppen som publikum. Prosjektet samarbeidet blant annet med to norske profiler som har kjente plattformer på sosiale medier. Disse publiserte informasjon om prosjektet gjennom sine kanaler på YouTube, Instagram og Snapchat.

Prosjektet hadde også to TV-innslag på nasjonalt TV, en sak på NRK.no og en artikkel på ung.no.

Rekrutteringsarbeid i media og sosiale medier ga veldig få deltakere.

Ingen deltakere ble rekruttert gjennom fastleger, helsestasjoner, skoler eller PP-tjenesten

Rekrutter bredt og involver mange samarbeidspartnere

Fremtidige lignende prosjekter som involverer ungdom og retter seg mot sensitive emner som synlig annerledeshet, oppfordres til å rekruttere bredt og involvere mange samarbeidspartnere.

Vi foreslår også at lignende prosjekter bruker målrettede tilnærminger fremfor generelle tilnærminger. For eksempel ved å involvere foreninger og spesialiserte helsetjenester som kan sende ut skreddersydd informasjon til sine medlemmer eller pasienter.

Fremtidige studier oppfordres også til å rapportere om sine rekrutteringserfaringer.
Denne innsatsen kan hjelpe andre forskere i samme situasjon, og til syvende og sist bidra til å nå grupper som trenger støtte, men som ofte er vanskelige å rekruttere til forskning.

Av:
Johanna Kling
Post doc, Psykolog.
E-post: johkli@ous-hf.no

Kling, J., Nordgreen, T., Kvalem, I. L., Williamson, H., & Feragen, K. B. (2021). Recruiting difficult-to-engage groups to online psychosocial interventions: Experiences from an RCT study targeting adolescents with a visible difference. Contemporary Clinical Trials Communications, 24, https://doi.org/10.1016/j.conctc.2021.100869

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 19.09.2022