Kurs for personer med diagnose og pårørende 2024

Oversikt over kurs, konferanser og arrangementer i regi av Senter for sjeldne diagnoser som holdes i 2024.

En gruppe mennesker som sitter i et rom

Foto: Shutterstock

Senter for sjeldne diagnoser holder kurs og samlinger for fagfolk, personer med en sjelden diagnose og pårørende. Noen kurs er nettbasert.

Flere sjeldne diagnoser

Kurs for personer fra 18 år som har en sjelden diagnose som påvirker mestring av en hverdag med smerter og fatigue. Arrangeres i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Når: 22.-24. januar 2024

Hvor: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Les mer om kurset og påmelding

Binyrebarksvikt (CAH) 

Familiekurs – kurs for barn med binyrebarksvikt (CAH) sammen med foreldre og søsken.

Når: 18.-21. mars 2024

Hvor: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Les mer om familiekurset og påmelding

Sjeldne leverdiagnoser

Kurs for barn med sjeldne leverdiagnoser sammen med foreldre og søsken.

Når: 15.-19. april 2024

Hvor: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Les mer om familiekurset og påmelding

von Willebrands sykdom type 2 

Kurs for foreldre til barn med von Willebrands sykdom type 2

Når: 6. og 7. juni 2024

Hvor: Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen

Les mer om foreldrekurset og påmelding

Sommerkurs for unge med sjeldne diagnoser

Hver sommer arrangerer Frambu helt spesielle kurs for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir. Frambu ligger litt sør for Oslo, og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.​

Når: Flere kurs i tidsrommet mellom uke 26 og uke 32.

Hvor: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Les mer om sommerkurset på Frambus nettside

Anorektale misdannelser 

Kurs for foreldre til barn med anorektale misdannelser.

Når: 23.-25. september 2024

Hvor: Digitalt

Les mer om foreldrekurset og påmelding

Fabry sykdom 

Kurs for voksne personer med Fabry sykdom.

Når: 19. og 20. september 2024

Hvor: Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen

Les mer om kurset og påmelding

Hirschsprungs sykdom 

Kurs for foreldre til barn med Hirschsprungs sykdom.

Når: Én-to dager i uke 45.

Hvor: Digitalt

Informasjon og påmelding kommer.

Sist oppdatert 02.05.2024