Kurs for fagpersoner 2024

Oversikt over kurs, konferanser og arrangementer for fagfolk i regi av Senter for sjeldne diagnoser som holdes i 2024.

En person som underviser en klasse
Senter for sjeldne diagnoser holder kurs og samlinger for fagfolk, personer med en sjelden diagnose og pårørende. Noen kurs er nettbasert.

Frokost-/lunsjwebinar 

Vi inviterer fagpersoner til korte frokost- eller lunsjwebinar i etterkant av flere brukerkurs i 2024. Tema på webinarene vil være kort diagnoseinformasjon, innsikt fra brukerkurset og hva pasienter og pårørende trenger hjelp til fra deg.  

Lunsjwebinar om sjeldne leversykdommer 27. og 28. mai 2024

Lunsjwebinar om von Willebrands sykdom type 2 og type 3 19. juni 2024

Lunsjwebinar om Fabry sykdom 26. september 2024

Lunsjwebinar om anorketale misdannelser 16. oktober 2024

Huntin​​gtons sykdom: e-læringskurs ​

Kurset gjennomføres vanligvis to ganger i året. 
Våren 2024 må kurset flyttes til ny kursplattform, og vil derfor være utilgjengelig. 
 
 

Skol​​​estartkurs 

Senteret har utviklet flere e-læringskurs for fagpersoner i skolen som forteller kort om utvalgte diagnoser og hvilke tiltak skolen kan gjøre for å ivareta barnet og trygge de ansatte.  
 
 
Mange av diagnosene senteret har ansvar for finnes det ikke e-læringskurs om. Da kan skolen ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser og be om å få informasjon over videokonferanse.
 

Årlig nasjonalt nettverksmøte for benign hematologi og blødersykdom​

Vi arrangerer nettverksmøtet fredag 12. april 2024 på Gardermoen​.

​​​Informasjon og påmelding kommer.

 

Årlig nasjon​​alt nettverksmøte for primær immunsvikt 

Vi arrangerer nettverksmøtet fredag 1. november 2024 på Gardermoen.
 
Informasjon og påmelding for nettverksmøtet i 2024 kommer.
 
 

Nasjonalt nettverksmøte for leversykdom

Informasjon og påmelding for nettverksmøtet i 2024 kommer.
 
 

​Kurs via videokonf​​​eranse 

Vi kan skreddersy kurs/videokonferanse etter deres behov. 
 
Ta kontakt med senteret: 
 
Telefon:  23 07 53 40​​​

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 02.05.2024