Kurs for fagpersoner 2024

Oversikt over kurs, konferanser og arrangementer for fagfolk i regi av Senter for sjeldne diagnoser som holdes i 2024.

En person som underviser en klasse
Senter for sjeldne diagnoser holder kurs og samlinger for fagfolk, personer med en sjelden diagnose og pårørende. Noen kurs er nettbasert.

Frokost-/lunsjwebinar 

Vi inviterer fagpersoner til korte frokost- eller lunsjwebinar i etterkant av flere brukerkurs i 2024. Tema på webinarene vil være kort diagnoseinformasjon, innsikt fra brukerkurset og hva pasienter og pårørende trenger hjelp til fra deg.  

Lunsjwebinar om CAH - medfødt binyrebarsvikt 10. april 2024

Lunsjwebinar om sjeldne leversykdommer 14. og 15. mai 2024

Lunsjwebinar om von Willebrands sykdom type 2 og type 3 19. juni 2024

Huntin​​gtons sykdom: e-læringskurs ​

Kurset gjennomføres vanligvis to ganger i året. 
Våren 2024 må kurset flyttes til ny kursplattform, og vil derfor være utilgjengelig. 
 
 

Skol​​​estartkurs 

Senteret har utviklet flere e-læringskurs for fagpersoner i skolen som forteller kort om utvalgte diagnoser og hvilke tiltak skolen kan gjøre for å ivareta barnet og trygge de ansatte.  
 
 
Mange av diagnosene senteret har ansvar for finnes det ikke e-læringskurs om. Da kan skolen ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser og be om å få informasjon over videokonferanse.
 

Årlig nasjonalt nettverksmøte for benign hematologi og blødersykdom​

Vi arrangerer nettverksmøtet fredag 12. april 2024 på Gardermoen​.

​​​Informasjon og påmelding kommer.

 

Årlig nasjon​​alt nettverksmøte for primær immunsvikt 

Vi arrangerer nettverksmøtet fredag 1. november 2024 på Gardermoen.
 
Informasjon og påmelding for nettverksmøtet i 2024 kommer.
 
 

Nasjonalt nettverksmøte for leversykdom

Informasjon og påmelding for nettverksmøtet i 2024 kommer.
 
 

​Kurs via videokonf​​​eranse 

Vi kan skreddersy kurs/videokonferanse etter deres behov. 
 
Ta kontakt med senteret: 
 
Telefon:  23 07 53 40​​​

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 28.02.2024