Fagkurs

Huntingtons sykdom - nettbasert kurs

E-læringskurs for ansatte i hjemmesykepleien, omsorgsboliger, sykehjem og andre aktuelle fagpersoner.

Tid og sted

Når

Kurset gjennomføres to ganger i året, vanligvis med oppstart i januar og september. I 2024 vil første kurs starte 20. februar.

Arrangør

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

Påmelding

Målgruppe

Kurset er for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid.

Mål og innhold

Målet er at fagpersoner som arbeider med pasienter med Huntingtons sykdom skal få kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den. Som deltaker tilegner du deg kunnskap fra kurssidene, reflekterer over problemstillinger og svarer på oppgaver. Rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser leser og besvarer oppgaveinnleveringene og er tilgjengelige på e-post og telefon for spørsmål.

Kurset består av seks moduler:

  • Diagnoserettet kunnskap
  • Kommunikasjon med pasienten
  • Ernæring
  • Dagliglivet
  • Familien og barna til den syke
  • Utfordringer ved endret adferd

Forutsetninger

Du må disponere pc eller nettbrett (eventuelt smarttelefon) med mulighet for å avspille lydfiler og film. Du må ha din egen e-postadresse. Det tar ca. 20 timer å gjennomføre kurset, og vi anbefaler at du gjør det i løpet av kursperioden på ca. to måneder.

Nettsted

Kurset blir lagt ut på merkompetanse.no. Du som melder deg på, får tilsendt informasjon om pålogging.

Kursavgift

Kursavgift: 500,- kr. 
Ved fem eller flere deltakere fra samme arbeidssted settes kursavgiften til 400,- kr.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. 

Den norske lægeforening har godkjent kurset som etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi og psykiatri.

Påmelding

Kontakt