Fagkurs

Huntingtons sykdom - nettbasert kurs

E-læringskurs for ansatte i hjemmesykepleien, omsorgsboliger, sykehjem og andre aktuelle fagpersoner.

Tid og sted

Når

Kurset gjennomføres to ganger i året, vanligvis med oppstart i januar og september. For tiden jobber vi med å flytte kurset til ny plattform. Hvis du melder din interesse for kurset, vil vi gi deg beskjed når det er i gang igjen.

Arrangør

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

Meld din interesse for kurset

Målgruppe

Kurset er for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid.

Mål og innhold

Målet er at fagpersoner som arbeider med pasienter med Huntingtons sykdom skal få kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den. Som deltaker tilegner du deg kunnskap fra kurssidene, reflekterer over problemstillinger og svarer på oppgaver. Rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser leser og besvarer oppgaveinnleveringene og er tilgjengelige på e-post og telefon for spørsmål.
 

Kurset består av seks moduler:

  • Diagnoserettet kunnskap
  • Kommunikasjon med pasienten
  • Ernæring
  • Dagliglivet
  • Familien og barna til den syke
  • Utfordringer ved endret adferd

Forutsetninger

Du må disponere pc med mulighet for å avspille lydfiler og film. Du må ha din egen e-postadresse. Det tar ca. 20 timer å gjennomføre kurset, og vi anbefaler at du gjør det i løpet av kursperioden.

Nettsted

Kurset blir lagt ut på helsekompetanse.no. Du som melder deg på, får tilsendt informasjon om pålogging.

Påmelding

For tiden jobber vi med å flytte kurset til ny plattform. Hvis du melder din interesse for kurset, vil vi gi deg beskjed når det er i gang igjen.

Kursavgift

Kursavgift: 500,- kr. 
Ved fem eller flere deltakere fra samme arbeidssted settes kursavgiften til 400,- kr.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. 

Den norske lægeforening har godkjent kurset som etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi og psykiatri.

 

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende. 

Les mer om oss og våre aktiviteter her

Kontakt