Undersøkelse

Mammografiscreening

I Norge får alle kvinner i alderen 50 til 69 år automatisk tilbud om røntgenundersøkelse av brystene, såkalt mammografiscreening, hvert annet år. Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, for at færre kvinner skal dø av sykdommen. Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud som ledes av Kreftregisteret. Det er frivillig å delta.

Før

 • Ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan gjøre det vanskelig å vurdere bildene.
 • Vennligst unngå parfyme, da dette kan utløse allergiske reaksjoner hos dem som utfører undersøkelsen.

Under

Når du møter til mammografiscreening, sitt ned og vent, vi kommer når du har time.

Vennligst vær klar til å betale med bankkort eller be om å få tilsendt giro. Vi tar ikke frikort.

Før bildene tas, vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter om du har noen hudforandringer som vil kunne bli synlige på mammografibildene. Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine.

Selve bildetakingen foregår i et separat rom. Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas. Det blir tatt bilder fra to vinkler av hvert bryst.

For å oppnå god bildekvalitet og lavest mulig stråledose, må det legges press på brystene mens bildene blir tatt. Presset varer noen sekunder og kan oppleves ubehagelig, men det er ikke vist at dette er skadelig. Stråledosen kontrolleres regelmessig. Sammenlignet med andre røntgenundersøkelser er dosen lav, og innenfor anbefalte grenseverdier.

Mammografi kan gjennomføres uavhengig av brystenes størrelse.
Hele besøket tar 10-20 minutter, mens selve bildetakingen tar ca 5 minutter.

g_fda9e391_e5d7_4819_9c61_eefdbe7a41ba

Etter

Resultatene
Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger, uavhengig av hverandre.
Alle deltakerne får skriftlig svar. De fleste mottar svarbrevet i løpet av 2 - 4 uker.

Tilleggsundersøkelser
Omlag 3-4 % av kvinnene som møter til mammografiscreening vil oppleve å bli innkalt til en grundigere undersøkelse på Brystdiagnostisk senter i OCCI-bygget ved Radiumhospitalet.

For de fleste innebærer dette flere røntgenbilder og /eller ultralydundersøkelse. Noen ganger er det også nødvendig med celle- og/eller vevsprøve. Omtrent en av fem som blir innkalt til etterundersøkelse, har forandringer som må behandles.

Det er viktig at du setter av god tid dersom du er innkalt til etterundersøkelse. Vårt mål er å få gjort alle nødvendige undersøkelser på samme dag.

Tilleggsundersøkelsene medfører ingen ekstrautgifter for deg.

Kontakt

 • Kontakt Brystdiagnostisk senter

  Oppmøtested

  Mammografiscreeningen i Oslo er på Aker sykehus. Trondheimsveien 235. Bygg 2, bakkeplan (ved blomsterbutikken).

  Parkeringsplasser med betaling rett utenfor. Buss nr. 31 fra Oslo sentrum stopper ved Aker sykehus. Om man benytter T- bane til Sinsen eller trikk/buss til Sinsenkrysset kan man ta buss 31 derfra til sykehuset eller gå til Bygg 2 (ca. 15 min).

  Foto av bygget

  Aker sykehus Bygg 2

  Trondheimsveien 235

  0586 Oslo

  Transport

  Kollektivtrafikk til Aker sykehus

  Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

  T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

  For rutetider se ruter.no.

  Praktisk informasjon

  ​På sykehusapoteket får du kjøpt det du trenger under sykehusoppholdet og ved utskrivning. Apoteket har tett samarbeid med sykehuset og tilpasser sortimentet etter våre anbefalinger. Deres ansatte har høy faglig kompetanse og kan gi deg gode råd om bruk av dine legemidler og andre produkter. Hos sykehusapoteket kan du hente ut alle dine resepter, også fra din fastlege.

  Les mer her.

  Det er tilgang til datamaskin med internettilgang hos Lærings- og mestringssenteret på Aker bygg 41. I hovedbygget finnes det ikke internetttilgang for pasienter.

  Du finner kiosk ved hovedinngangen i bygg 11.

  • Adresse: Trondheimsveien 235
  • Telefon: 22 15 21 96 

  Åpning​​​stider

  • Mandag til fredag: kl. 10.00–17.00.
  • Lørdag til søndag: Stengt

  Kantine åpen for a​​​lle

  • ​Hverdager kl. 09.00–14.00.​​

  Kantinen holder til i bygg 5, 1. etasje rett innenfor hovedinngangen.

  Som en følge av de bygge- og gravearbeidene på Aker sykehus vil antallet parkeringsplasser reduseres.

  Det er fortsatt god parkeringskapasitet på området, men du må belage seg på noe lengre gangavstander. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

  Alle endringer og sperringer vil bli synliggjort med midlertidige skilter og refleksbånd.

  Det er etablert besøksplasser utenfor hovedinngangen og ned mot teltet til parkavdelingen. I tillegg er det besøksplasser utenfor inngang til bygg 2, bygg 6 og bygg 8. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

  Parkeringsplassene ved Aker sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager. Se informasjon om betaling lenger ned.

  Elbiler

  Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med lademulighet. 

  Betalingsmuligheter

  Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

  Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

  Etterskuddsvis betaling

  Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (for eksempel. VISA kort), reservere et beløp på parkeringsautomaten. Beløpet som ikke brukes, blir refundert.

  1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
  2. Reserver et beløp.
  3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

  ​Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

  Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

  Priser 2023

  • 46 kr per time
  • 290 kr per døgn
  • 975 kr per uke

  EasyPark-kode: 3004.

  Gjelder alle dager og hele døgnet.

  Kontakt​​​

  Generelle henvendelser:

  Klager​​

  Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til:

  Oslo universitetssykehus HF
  Oslo sykehusservice
  Postboks 4956 Nydalen
  0424 Oslo
  Merk Kontrollsanksjon – Parkering​

  OUS  parkeringsområder håndheves etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

  ​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

  Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

  Les mer om tolk og Tolkesentralen.

  Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

  Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

  Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

  Stillerom

  Det er et rom i bygg 6, 2. etasje, som er tilpasset dette formålet etter at kapellet stengte.

  Prestetjenesten

  Se informasjon om Prestetjenesten.

  Samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner

  Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

  Tilrettelegging for tro og livssyn

  Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

  Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

  Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

  Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

  Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

 • Kontakt Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

  Oppmøtested

  Klinikken har virksomhet på alle de fire sykehusene. Se nedenfor for oversikt over de ulike kontaktpunktene:

  Aker sykehus:

  Radiumhospitalet:

  Rikshospitalet:

  • Radiologisk ekspedisjon:
   Åpningstid: 08:00-15.30
   Telefon: 23 07 26 00 / 23 07 25 91
  • Nukleærmedisinsk ekspedisjon:
   Åpningstid: 08:00-15:15
   Telefon: 23 07 08 40
  • PET-senteret:
   Åpningstid: 08:00-15:15
   Telefon: 23 07 63 00

  Ullevål sykehus:

  Aker sykehus hovedinngang

  Aker sykehus

  Trondheimsveien 235

  0586 Oslo

  Foto av bygget

  Aker sykehus Bygg 2

  Trondheimsveien 235

  0586 Oslo

  Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

  Radiumhospitalet

  Ullernchausseen 70

  0379 Oslo

  Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

  Rikshospitalet

  Sognsvannsveien 20

  0372 Oslo

  Ullevål hovedinngang i sol

  Ullevål sykehus

  Kirkeveien 166

  0450 Oslo

  En stor bygning med en person som sykler

  Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

  Ullernchausseen 64/66

  0379 Oslo

  Praktisk informasjon

  ​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

  Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

  Les mer om tolk og Tolkesentralen.

  Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

  Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

  Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

  Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

  Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

  Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

  Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Artikler