Adkomstorget på Rikshospitalet blir stengt

På grunn av bygging av Nye Rikshospitalet blir dagens adkomsttorg stengt 15. januar 2024. En ny midlertidig hovedinngang blir etablert ved fløy C2 og C3. Den skal stå ferdig når dagens adkomsttorg blir stengt.

Publisert 21.11.2023
Torget foran hovedinngangen til Rikshospitalet

Foto: Oslo universitetssykehus

Dagens adkomstorg ved Rikshospitalet blir stengt 15.januar 2024. Foto Katrina Chamberlain

Hvordan kommer du inn på Rikshospitalet?

Pasienter og pårørende

Fra 15.januar vil pasienter som kommer til sykehuset måtte gå inn midlertidig hovedinngang, se illustrasjon nedenfor ved inngang mellom C2- C3. De kan ikke lenger benytte adkomsttorgets hovedinngang og inngangen til Kvinne- og barneklinikken, disse vil blir stengt.

Ansatte

Personal inngangen i B2 og rotunden i A2 forblir åpen for ansatte, samt at man kan benytte ny midlertidig hovedinngang ved C2-C3. Personalinngangen i nord (C6) holdes stengt for personalet pga. byggearbeidene i dette området.

Diagramllustrasjon ny midlertidig hovedinngang mellom C2-C3 og ny sykkelparkering
 

Parkering og sykkelparkering

Parkeringen under adkomsttorget opphører fra januar 2024. Det blir også begrensninger rundt A-bygget grunnet ulike byggeaktiviteter. Parkeringshuset forblir som i dag. Det blir trangere om plassen fremover, vi anbefaler derfor offentlig transport eller sykkel for de som har mulighet til det.

Sykkelparkeringen ved personalinngangen B2 og nedenfor adkomsttorget avvikles. Det jobbes aktivt for å etablere flere sykkelparkeringsplasser rett ovenfor midlertidig hovedinngang C2/C3. 

El-sparkesykler

Det etableres ikke parkeringsområder for el-sparkesykler på sykehusområde i denne midlertidige fasen. 

Varelevering

I forbindelse med forberedelse til denne stengingen starter vi omlegging av transport og logistikk inn til sykehuset. Fra og med 1. desember ber vi våre leverandører levere til sentralt varemottak i Gaustadalleen 34. Fra januar 2024 vil det ikke lenger være mulig å levere varer via dagens adkomsttorg. Dersom avdelingene gjør egne bestillinger for pizza, catering og øvrige matleveranser må det avtales hentested i hvert enkelt tilfelle. Det vil være meget begrenset parkeringsmulighet ved midlertidig hovedinngang.

En bygning med murvegg
Sentralt varemottak ved Rikshospitalet ligger i Gaustadalléen 34

Internbussen

Frakter pasienter frem til den midlertidig forplassen mellom C2-C3. 

Helsebussen

Vil levere pasienter til sykehuset ved den midlertidige forplassen mellom C2-C3.

En person som står ved siden av en buss
Sykehusvert som tar imot Helsebussen

 

Taxi

Leverer ved den midlertidige forplassen mellom C2- C3.