Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Pasienttilbudet dekker de fleste tjenester man kan få innen bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Dette omfatter følgende hovedområder: Barneradiologi, Thoraxradiologi, Øre-nese-halsradiologi, Muskel-skjelettradiologi, Nevroradiologi, Intervensjonsradiologi, Onkologisk radiologi og Nukleærmedisin.

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin har per i dag over 800 ansatte fordelt på 5 lokaliteter, Aker/Legevakten i Oslo, Radiumhospitalet/OCCI-bygget, Rikshospitalet og Ullevål.

Ved behov for henvisning til radiologisk undersøkelse, ta kontakt med avdeling ved aktuelt sykehus eller les mer på henvisningsmottakets sider:

Henvisningsmottaket ved OUS

Som pasient vil man svært ofte gjennomføre radiologiske undersøkelser som en del av utredningen eller for kontroll av sykdomsutvikling. Avhengig av hvilken problemstilling som ønskes besvart vil behandlende lege bestille time til den radiologiske undersøkelsesmetoden som er best egnet til å besvare problemstillingen.

De ulike metodene kalles gjerne modaliteter og kan inndeles etter hvilke metoder som ligger til grunn for bildedannelsen. De viktigste bildedannende modalitetene er røntgen og gjennomlysning, CT, ultralydundersøkelse, MR, scintigrafi og PET/CT.

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ledes av Paulina B. Due-Tønnessen.

Mange av våre prosedyrer finnes i eHåndbokens internettdel
Spørsmål fra fagfolk om fagprosedyrer kan sendes til: oushfpbkrn@ous-hf.no.

 

Kontakt

Postadresse

Postboks 4950
Nydalen
0424 Oslo

Fellesmail Oslo universitetssykehus

Slik finner du fram

Oppmøtested

Klinikken har virksomhet på alle de fire sykehusene. Se nedenfor for oversikt over de ulike kontaktpunktene:

Aker sykehus:

Radiumhospitalet:

Rikshospitalet:

 • Radiologisk ekspedisjon:
  Åpningstid: 08:00-15.30
  Telefon: 23 07 26 00 / 23 07 25 91
 • Nukleærmedisinsk ekspedisjon:
  Åpningstid: 08:00-15:15
  Telefon: 23 07 08 40
 • PET-senteret:
  Åpningstid: 08:00-15:15
  Telefon: 23 07 63 00

Ullevål sykehus:

Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Foto av bygget

Aker sykehus Bygg 2

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

En stor bygning med en person som sykler

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Ullernchausseen 64/66

0379 Oslo

Protonbehandling i Norge fra 2025

I 2024 skal den første kreftpasienten behandles med protonterapi i Norge. Det skjer ved Radiumhospitalet i Oslo. Samme år åpner også protonsenteret i Bergen.
Innføring av protonbehandling til Norge
En person på et sykehusrom

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.