PET-registeret Oslo universitetssykehus

Formålet ved registeret er å kunne sammenholde bildedata fra PET med kliniske opplysninger for å forbedre PET diagnostikken samt å evaluere nytteverdien av PET ved ulike sykdommer.

​​Kontaktinformasjon​

Registrar Alexander Gul Sherwani.
Avdeling for nukleærmedisin, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 23 07 08 40.
Post: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

​​Formålet med registeret

Formålet ved registeret er å forbedre PET diagnostikken samt å evaluere nytteverdien av PET ved ulike sykdommer. Dette kan vi oppnå ved å sammenholde bildedata fra PET med klinisk informasjon. Dataene vil kunne inngå i mange ulike forskningsprosjekter.

Organisering og ​styring

Tematisk register for PET-forskning tilhører Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN) ved OUS. OUS ved administrerende direktør har det formelle ansvaret for registeret.
Leder av registeret er overlege ved Avdeling for nukleærmedisin Mona-Elisabeth Revheim, ph.d., MHA. Registeret driftes av Avdeling for nukleærmedisin og registrar Alexander Gul Sherwani har ansvar for registrering av data.
Ønsker du å komme i kontakt med registeret, se kontaktinformasjon.
Kilder som registeret benytter per 23. februar 2017 er
  • Folkeregisteret
  • OUS sitt radiologiske informasjonssystem (RIS)
  • OUS sitt bildearkiv (PACS – Picture and Archiving System)
  • pasientjournal ved OUS
Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret.
Sist oppdatert 28.10.2022