Somatostatin reseptor PET av betennelse/inflammasjon i hjertet

Avdeling for nukleærmedisin har har utlevert data fra PET-registeret til forskningsstudiet. Data ble utlevert: 28.02.2024

Betennelsesreaksjoner i hjertemuskelen er tilstede i utviklingen av mange hjertesykdommer. Den alvorligste følgen av disse tilstandene er hjertesvikt. Det å kunne påvise betennelsesreaksjonen er viktig for å kunne gi rett behandling tidlig nok.

Betennelse i hjertemuskelen kan avbildes med 18F-FDG (fluordeoksyglukose), som er det vanligste og mest tilgjengelige PET sporstoffet. Metoden har imidlertid feilkilder og forberedelser til undersøkelsen er ressurskrevende og strevsom for pasienten.

 Somatostatin reseptor (SSTR) PET har ingen strevsomme forberedelser og er blitt brukt i flere år i OUS for diagnostikk av nevroendokrine kreftsvulster. SSTR PET kan også avbilde betennelsesreaksjoner.

 I denne studien ønsker vi å kartlegge hvorvidt man kan påvise ulike grader av betennelse i hjertet med 68Ga-DOTATOC (SSTR PET) ved å se på opptaket i hjertet hos pasienter tidligere undersøkt for nevroendokrine svulster. Vi skal sammenligne hjerteopptaket med pasientens eventuelt kjente hjertesykdom og risiko for hjertesykdom.

Det vil gi oss informasjon om SSTR PET kan være nyttig for påvisning av hjertesykdom. Det vil også bety mye for vurderingen av metodens nytte og feilkilder dersom vi  påviser hjerteopptak selv om man ikke er hjertesyk eller har risiko for hjertesykdom.

Sist oppdatert 11.06.2024