En grønn fisk med svart bakgrunn

Seksjon for Ex vivo cellelaboratorium

Laboratoriets personale gjennomfører renromsproduksjon av celler for samarbeidspartnere innenfor og utenfor Oslo Universitetssykehus. I tillegg har laboratoriet kompetanse til å veilede eksterne brukere som selv ønsker å produsere under GMP-betingelser i lokalene til Ex vivo cellelaboratoriet.

Seksjonsleder er Ph.D Eli Taraldsrud og Qualified Person (QP) er dr. med. Jan E. Brinchmann. Produksjonsleder er Lois Bidley Dahlen

Hovedområder innen medisinsk service
Behandling med isolerte eller dyrkede celler er en ny behandlingsstrategi i Norge. Alle de behandlingsprotokoller hvor Ex vivo cellelaboratoriet deltar er derfor kategorisert som eksperimentell behandling. Dette krever nær kontakt med regulatoriske myndigheter og Regional komité for medisinsk etikk. Resultatet av en produksjonsserie vil normalt bli publisert.
Laboratoriet har siden starten i 2001 produsert bruskceller og stamceller for behandling av bruskskader. Vi har produsert ulike populasjoner av beinmargsceller for behandling av pasienter med hjerteinfarkt og for pasienter med dårlig blodsirkulasjon i beina. Laboratoriet vil i 2017 begynne et samarbeid med Universitetet i Bergen hvor vi skal produsere stamceller fra beinmarg som i Bergen skal kombineres med et biomateriale for å lage bein.
 
Hovedområder innen forskning
Laboratoriet arbeider nært sammen med Forskningsgruppen for celleterapi og stamceller på som også er tilknyttet Nasjonalt senter for stamcelleforskning. Her gjøres laboratoriebasert forskning for å forbedre strategiene for cellebasert behandling av brusk- og beinskader og hjertekarsykdom. Dessuten gjøres grunnleggende studier av stamcellers biologi. Forskningsgruppen har nært samarbeid med flere forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Hovedområder innen undervisning og utdanning
Forskningsgruppen utdanner PhD-studenter, forskerlinje- og mastergrads-studenter.

Slik finner du fram

Oppmøtested

A-bygget, 3. etasje

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER fra avdelingen og klinikken

ARTIKLER fra avdelingen og klinikken

 • Rapporter

  Siden er under utarbeidelse.

 • Forskning

  Siden er under utarbeidelse.

 • To bilder hvor det ene viser planter bak et gjerde, og det andre ulike blomster tørket på et papir.
  Analyse av plante- og sopptoksiner

  Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus tilbyr analyse av et stort utvalg plante- og sopptoksiner i blod. Vi har også opprettet en nasjonal Kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner. Dette kan du lese mer om under p...