iPSC Biobank

Vi er i gang med å etablere en biobank av stamceller som blir generert i laboratoriet fra donorceller. Slike stamceller, som kalles induserte pluripotente stamceller (iPSC), kan vi dyrke frem i laboratoriet fra hudceller.

iPSC kan brukes til å lage en hvilken som helst type kroppscelle i laboratoriet, og disse kan deretter brukes i behandling av pasienter med alvorlige skader og sykdommer der celler ikke fungerer som de skal eller har gått tapt. Ved å overføre (transplantere) cellene vi fremstiller fra iPSC til et organ eller vev hos pasienten, vil vi kunne bremse eller stanse sykdommen, og erstatte celler som har gått tapt.

Normalt vil celler fra én person som brukes til behandling av en annen person bli gjenkjent som fremmede og drept. I dette prosjektet vil vi bruke celler fra givere som har vevstyper (HLA-typer) som er forenelige med en stor andel av potensielle norske pasienter. Donorene verves blant utvalgte benmargsgivere i Det norske benmargsgiverregisteret. Hudcellene (fibroblastene) deres vil bli utgangspunkt for videre bearbeidelse og reprogrammering til iPSC. Vi vil så fryse ned iPSC fra donorer med bestemte vevstyper i biobanken. Fordelen med denne strategien er at vi, når det blir behov for det, allerede vil ha iPSC i biobanken som kan brukes til å lage de cellene som pasienten behøver. Alternativet ville vært å bruke fibroblaster fra pasienten selv, noe som ville tatt mye lenger tid og vært svært mye mer kostbart. Disse cellene vil anvendes til å fremstille celler til pasienter i hele landet.

Biobanken er et samarbeid mellom Det norske benmargsgiverregisteretNasjonalt senter for stamcelleforskning og Ex vivo cellelaboratoriet i Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert 04.06.2024