En person i en labfrakk

Avansert terapi (ATMP)

Avansert terapi omfatter mange ulike celleterapiprodukter. Ex vivo cellelaboratoriet har siden 2001 produsert bruskceller og stamceller for behandling av bruskskader.

Vi har produsert ulike populasjoner av beinmargsceller for behandling av pasienter med hjerteinfarkt og for pasienter med dårlig blodsirkulasjon i beina. Ex vivo cellelaboratoriet bidrar med å produsere ATMP(Advanced Therapy Medicinal Product) til bruk i kliniske studier som skjer i samarbeid med klinikere og forskere, og i tett kontakt med regulatoriske myndigheter i Norge og evt. andre land hvis behov for det.

I 2023 ble laboratoriet en del av «Centre for Advanced Cell Therapy (ACT).

Fremover skal Ex vivo cellelaboratoriet utvikle produksjonsprosesser for ATMP basert på genterapi og utføre produksjoner til kliniske studier. Et eksempel er produksjon av CAR-T celler. Kliniske studier har vist gode resultater for behandling av kreftsykdommer blant annet lymfom men også autoimmune sykdommer, se våre prosjekter.

 

Sist oppdatert 04.06.2024