CAR-T celler

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har over mange år hatt et nært samarbeid med Seksjon for revmatiske sykdommer med hensyn til diagnostikk av autoimmune sykdommer. Nå ønsker avdelingen å utvide samarbeidet ved å starte arbeidet med et nytt behandlingstilbud til pasienter i denne sykdomsgruppen med alvorlig og livsforkortende sykdom.

Diagram
Illustrasjon (Foto: Shutterstock).

Behandling av alvorlig autoimmune sykdommer har tradisjonelt vært basert på steroider og cellegift for å dempe den uhensiktsmessige immunresponsen hvor autoimmune B-celler spiller en viktig rolle. Ny erfaring fra kliniske studier i utlandet hvor pasientene er behandlet med CD19 rettede CAR-T celler har vist svært gode resultater. Tungt medisinerte pasienter kunne tas av behandling og effekten synes å vare over tid. Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å undersøke om denne behandlingen har samme positive effekt på norske pasienter. Ex vivo cellelaboratoriet vil delta i denne studien med produksjon av CAR-T celler. Planen er å dyrke frem CAR-T celler ved å bruke et instrument som kan utføre prosessen semi-automatisk.  

Vi er helt i oppstarten av dette prosjektet, og for tiden rekrutterer vi personale som er motiverte for å etablere CAR-T celleproduksjonen i Norge .

Sist oppdatert 06.06.2024