En person i en laboratoriefrakk som holder et blått rør

Renrommene

Ex vivo cellelaboratoriet har tre produksjonsrom som kan benyttes til produksjon av ATMP.

Slik produksjon forutsetter rene omgivelser fri for mikroorganismer og fremmede partikler.

Det er mulig å skape et slik miljø ved hjelp av et effektivt ventilasjonsanlegg med hyppige luftutskiftninger, HEPA-filtre som filtrer luften i anlegget, strenge rutiner for renhold og profesjonelle medarbeidere.

Kunnskap om og etterlevelse av GMP-regelverket er essensielt for driften av cellelaboratoriet. Produksjonsrommene kontrolleres til enhver tid av et dataanlegg tilkoblet sensorer som måler partikler, temperatur, fuktighet og lufttrykk.

Per i dag er de tre produksjonsrommene klassifisert i renhetsgrad B etter ISO-standard 14644-1. Rommene er utstyrt med inkubatorskap, sikkerhetsbenker og sentrifuger.

Kvalitetskontrollene utføres delvis i et dedikert og tilstøtende laboratorium som har ISO-klasse D.

 

Sist oppdatert 04.06.2024