Om seksjon Ex vivo cellelaboratoriet

Ex vivo cellelaboratoriet utvikler produksjonsprotokoller og gjennomfører produksjon av celleterapiprodukter i henhold til prinsipper for «Good Manufacturing Practice» (GMP). Celleterapiprodukter klassifiseres som avansert terapi (ATMP), og de benyttes til behandling av ulike typer alvorlige sykdommer.

Seksjonsleder: Eli Taraldsrud, MD, Ph.D.

Qualified Person (QP): Jan E. Brinchmann, MD, dr. med.

Stedfortredende QP: Krisztina Szöke, Ph.D

Produksjonsleder: Lois Bidley Dahlen, BLS, Msc

Hovedområder innen medisinsk service
Behandling med isolerte eller dyrkede celler er en ny behandlingsstrategi i Norge. Alle de behandlingsprotokoller hvor Ex vivo cellelaboratoriet deltar er derfor kategorisert som eksperimentell behandling. Dette krever nær kontakt med regulatoriske myndigheter og Regional komité for medisinsk etikk. Resultatet av en produksjonsserie vil normalt bli publisert.

Laboratoriet har siden starten i 2001 produsert bruskceller og stamceller for behandling av bruskskader. Vi har produsert ulike populasjoner av beinmargsceller for behandling av pasienter med hjerteinfarkt og for pasienter med dårlig blodsirkulasjon i beina. Laboratoriet vil i 2017 begynne et samarbeid med Universitetet i Bergen hvor vi skal produsere stamceller fra beinmarg som i Bergen skal kombineres med et biomateriale for å lage bein.
 
Hovedområder innen forskning
Laboratoriet arbeider nært sammen med Forskningsgruppen for celleterapi og stamceller på som også er tilknyttet Nasjonalt senter for stamcelleforskning. Her gjøres laboratoriebasert forskning for å forbedre strategiene for cellebasert behandling av brusk- og beinskader og hjertekarsykdom. Dessuten gjøres grunnleggende studier av stamcellers biologi. Forskningsgruppen har nært samarbeid med flere forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Hovedområder innen undervisning og utdanning
Forskningsgruppen utdanner PhD-studenter, forskerlinje- og mastergrads-studenter.

Sist oppdatert 04.06.2024