En kvinne i labfrakk

GMP (Good Manufacturing Practice)

GMP kan kortfattet beskrives som retningslinjer for produksjon av legemidler slik at de blir trygge for pasientene.

Celler som produseres for å kunne brukes i behandling av pasienter regnes i denne sammenheng som legemidler. 

I legemiddelsammenheng er GMP i Norge basert på retningslinjer som er fastsatt ev Europakommisjonen (EU-GMP) og som håndheves av Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Regelverket krever at produksjonsrommene i laboratoriet skal opprettholde et rent miljø for å forhindre kontaminasjon med mikroorganismer og kontaminasjon mellom celler fra ulike individer (krysskontaminasjon).

Dette forutsetter kontinuerlig testing og dokumentasjon av miljø, utstyr, personell og produkt. Produktene skal oppfylle krav til renhet, funksjonalitet og sporbarhet og vise minst mulig variasjon. Endringer i utstyr og omgivelser må evalueres og dokumenteres. Prosesser med potensielt høy risiko krever flere kontrollmekanismer. Alt dette medfører at arbeid med celleterapiprodukter i renrom kan oppfattes som langsomt og ineffektivt av utenforstående.

Sist oppdatert 04.06.2024